När gallras uppgifter om kontraktsvård i belastningsregistret?

2018-10-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hejsan. om en blivit dömd till 2 månaders fängelse för stöld o narkotikabrott. Påföljden blev 2 månaders fängelse men omvandlat till kontraktsvård. stannar det kvar i belastningsregistret i 10 år?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen om belastningsregister regleras vilka uppgifter som ska sparas i belastningsregistret och efter hur lång tid de ska gallras. I lagen står ingenting uttryckligen om kontraktsvård, men det beror på att kontraktsvård i lagstiftningen benämns skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Kontraktsvård är alltså en särskild form av skyddstillsyn.

Av lagens sjuttonde paragraf framgår hur lång tid som ska löpa innan uppgifter ska gallras ur belastningsregistret. Uppgifter om skyddstillsyn ska i huvudregel gallras tio år efter att domen eller beslutet meddelats. Om den dömde var under arton år vid tiden för brottet ska uppgifterna gallras redan efter fem år, men utifrån vad du har skrivit om domen antar jag att ditt exempel gäller någon som är över arton år (två månaders fängelse vore ett ovanligt påföljdsval för en minderårig som dömts för stöld och narkotikabrott).

I sammanhanget kan nämnas att uppgifter om fängelsestraff gallras tio år efter att straffet är avtjänat. Omvandlingen till kontraktsvård innebär alltså i ditt fall att uppgifterna gallras något tidigare, eftersom tiden till gallring börjar att löpa redan innan straffet avtjänas. Eftersom det ursprungliga fängelsestraffet endast var två månader, så innebär det dock en relativt liten skillnad.

Kort sammanfattat ska alltså uppgifterna gallras tio år efter att domen meddelades, förutsatt att den dömde var över arton år vid tidpunkten för brottet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (926)
2019-04-19 Dömdes för ringa narkotikabrott 6 år sedan, möjlighet att nu bli antagen till försvarsmakten?
2019-04-18 Namnbyte till tidigare efternamn
2019-04-17 Vad kontrollerar Kriminalvården innan de fattar beslut om besökstillstånd?
2019-04-15 Hur överklagar jag miljömål?

Alla besvarade frågor (67977)