FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder07/10/2022

När gallras uppgifter om fängelsestraff ur belastningsregistret?

Jag blev dömd för Sexuellt utnyttjande av barn, 6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken 2014-09-19. Jag var 16 år vid tillfället och den jag var med var 13 år. påföljden blev 40h samhällstjänst. Hur långt tid kommer domen sparas i mitt belastningsregister?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om belastningsregistret återfinns i lag om belastningsregister.

I svensk rätt är samhällstjänst ingen självständig brottspåföljd, utan kombineras med antingen villkorlig dom eller skyddstillsyn. Huvudregeln är att villkorlig dom eller skyddstillsyn gallras/tas bort från belastningsregistret tio år efter domen eller beslutet. Om den dömde personen varit under 18 år vid tidpunkten för brottet, så gallras uppgifterna fem år efter domen eller beslutet, se 17 § p. 4b § i ovanstående lag.

Min uppfattning, är att dessa uppgifter numera bör vara borttagna från ditt belastningsregister i detta fall. Ett enkelt sätt att kontrollera detta på är att begära ut belastningsregistret, vilket kan göras på Polisens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”