FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/06/2022

När gallras uppgifter i belastningsregistret och kan jag bli svensk medborgare trots att jag dömts för brott?

Hej jag dömde i 2019 till Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) och blivit utskriven till öppen vård i 2021 Mina fråga kommer dom att finns i belastningsregistret hos polisen Om ja hur många år kommer det att finns och när kommer att ta bort från mina belastningsregistret Och en till fråga jag kommer att ansöka om svenska medborgarskap hur långt tid Måsta vänta efter domen finns något karenstid (vänta tid ) om man dömde till LRV eller inte Står ingen ting i migrationsverkets lag om svenska medborgarskap

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gallring av uppgifter i belastningsregistret

Om du har dömts till rättspsykiatrisk vård tas uppgifterna bort från belastningsregistret 10 år efter det att straffet avtjänats (17 § punkt 8 Lag om belastningsregister). Finns däremot en uppgift fortfarande kvar i belastningsregistret och en ny uppgift införs, så ska båda uppgifterna ligga kvar ända tills den nya uppgiften ska tas bort. (Undantag för penningböter, de påverkar inte gallringstiden för andra uppgifter). Exempel: X dömdes till rättspsykiatrisk vård för misshandel och blev utskriven för åtta år sedan. Då ska dennes uppgifter i belastningsregistret gallras om två år. Men så begår X en ny misshandel och döms till rättspsykiatrisk vård igen; då ligger hans gamla uppgifter om misshandeln kvar ända tills den nya misshandelsdomen gallras bort. Vilket är tio år efter att det straffet avtjänats.

Ansöka om svenskt medborgarskap när man har en dom

För att få ansöka om svenskt medborgarskap krävs att du levt ett skötsamt liv. Det innebär att migrationsverket tittar på hur man skött sig och hur de tror att man kommer att sköta sig i framtiden. Om du dömts för ett brott kan du vara tvungen att vänta en viss tid innan du kan ansöka om medborgarskap. Beroende på vilken påföljd som utdömts varierar också karenstiden, dvs. tiden du kan behöva vänta. Karenstiden är inte lagstadgad, utan utgår från en mall från migrationsverket som du hittar HÄR. Karenstiden räknas vanligen från då brottet begicks, men om du har fått ett långt fängelsestraff börjar tiden att räknas först när straffet är avtjänat.

Mallen utgår från fängelsestraff men då du dömts till rättspsykiatrisk vård tittar migrationsverket på hur långt fängelsestraff du skulle fått om du dömts till fängelse istället. Har du dömts till fängelse i 1 år är karenstiden 7 år efter att brottet begicks, 2 års fängelse medför karenstid på 8 år från att straffet avtjänats och 4 års fängelse innebär en karenstid på 9 år från att straffet avtjänats. 

Innan du kan bli svensk medborgare ska

  • ett fängelsestraff vara avtjänat
  • prövotiden i samband med en villkorlig frigivning ska ha gått ut
  • böter som du dömts till ska vara betalda.

Karenstiderna tillämpas inte strikt enligt mallen, utan migrationsverket gör en bedömning från fall till fall. Jag skulle därför råda dig att kontakta migrationsverket för en korrekt bedömning i just ditt fall.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare