FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis06/09/2020

när gallras uppgifter i belastningsregistret?

Hej,

Jag är 29 år gammal. När jag var 17 år gammal begick jag tre brott. Två fall av ringa narkotika (cannabis) och ett fall av försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel (försöka sno en bil). Jag blev dömd när jag var 18 år till villkorlig dom och dagsböter. Eftersom att jag var under 18 år vid brottstillfällena så blev gallringstiden fem år.

Jag är i processen för ett jobb som är säkerhetsklassat. Det ska vara intervju med SÄPO och bakgrundskontroller osv.

Hur nervös behöver jag vara? Är det helt kört eller har jag någon chans? Jag kommer inte jobba hos försvarsmakten eller SÄPO men det är ganska hög säkerhetsklassning. Tror det är nivå 2.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om din potentiella nya arbetsgivare kan se i ditt belastningsregister att du varit dömd för brott tidigare.

Det är precis som du säger att gallringstiden för villkorlig dom med böter är fem år, om man var under 18 år vid brottstillfället (17§ lag om belastningsregisterutdrag). Syftet med belastningsregistret är att ge information till polisen om uppgifter som krävs för att förebygga och utreda brott, samt för myndigheter att använda vid lämplighetsprövningar och liknande. Syftet med att uppgifterna i registret gallras är huvudsakligen att man inte ska bli "dömd" för samma brott flera gånger, då man redan avtjänat sitt straff. Min uppfattning är alltså att uppgifterna i belastningsregistret om brotten du dömdes för när du var 18 år, inte ska finnas kvar när du är 29 år gammal, såvida du inte begått fler brott.

Huruvida du har en chans generellt utifrån säkerhetsprövning och liknande kan jag tyvärr inte uttala mig om. Beroende på vad det är för typ av arbete du sökt finns det olika aspekter av din bakgrund, familj, umgängeskrets och liknande som de tar i beaktning för att göra en bedömning om du lämpar dig för jobbet. Men min uppfattning är att dina uppgifter från lagföringen du fick när du var 18 år, inte kommer finnas kvar när du är 29 år. Sen huruvida de kommer fråga dig om du begått brott eller inte, och om du är ärlig eller inte och hur det påverkar dina chanser, kan jag tyvärr inte säga. Du kan läsa mer om polisens olika register på deras hemsida. Det är polisen som är ansvarig för registret, så vill du får en närmare förklaring till deras registret rekommenderar jag dig att kontakta dem.

Hoppas du har fått någorlunda vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo