När gallras ringa narkotikabrott från belastningsregistret?

2021-04-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har två ringa narkotikabrott sedan 2019 och fick en ny ringa narkotikabrott i 2021, skulle första brottet försvann efter 5 år i så fall blir det 2024 år eller skulle det tar fem år från sista brotts datum??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om belastningsregistret finns stadgade i lag om belastningsregister.

Vad innehåller belastningsregistret?

Belastningsregistret är ett register som innehåller uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom exempelvis en dom (3 § lag om belastningsregister). Uppgifterna finns dock inte kvar i registret för all framtid, utan de gallras efter en viss tid. Hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd man ådömdes för brottet.

När gallras uppgift om ringa narkotikabrott?

Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen). Eftersom det inte framgår vilken påföljd du fått för de begångna brotten i din fråga kommer jag i mitt svar utgå från att du dömts till dagsböter.

Huvudregeln är att böter gallras fem år efter domen (17 § nionde punkten lag om belastningsregister). Dock finns det undantagsregler som gör att uppgiften står kvar längre än den ordinarie gallringstiden.

Om det före utgången av gallringstiden för ett brott (dvs inom fem år för bötesbrott) görs en ny anteckning beträffande samma person så ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag om belastningsregister). Det innebär att de äldre uppgifterna om dina första ringa narkotikabrott kommer att finnas kvar i registret till dess att det senaste brottet gallras. Det innebär att uppgifterna gallras fem år efter det senaste brottet. En uppgift måste dock gallras senast 20 år efter domen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2681)
2021-10-28 Är falska anklagelser brottsligt?
2021-10-27 Får hotell neka gäster?
2021-10-24 Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?

Alla besvarade frågor (96611)