När gallras fängelsevistelser ur belastningsregistret?

2020-03-03 i Påföljder
FRÅGA
När jag var 19 år gammal hamnande jag i taskig situation. Jag begick ett brott tillsammans med mina vänner och hamnade i fängelse med ett straff på 3 månader. Efter frigivningen har jag totalförändrat mitt liv och lever nu ett ordnat liv. Men denna prick gör att jag inte kan söka jobb trots utbildning eller mönstra för försvarsmakten.Finns det något sätt man kan ta bort en prick? Kan man kontakta en domstol? Finns det något man kan göra? Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gallring ur belastningregistret som Polismyndigheten för regleras i 16-17 § Belastningsregisterlagen.

16 § reglerar gallring pga. särskilda händelser, t.ex. frikännande i högre instans.

17 § regleras gallring efter viss tid. Enligt punkt 1 och 2 i denna paragraf gallras brott som resulterat i fängelsestraff 10 år efter att straffet avtjänats.

Jag hoppas du har fått den hjälp du söker,

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll