FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis11/10/2020

När gallras en uppgift i belastningsregistret om påföljden blev dagsböter?

Hej

Min man blev dömd och fälld för olaga hot, mars 2011. Hans dom blev dagsböter och besöksförbud 6 månader. Sedan dess har han inte varit dömd eller fälld för något brott förutom enstaka fortkörning och p-bot. Hur är det med brottsregistret om man begär utdrag, kommer hans dom från 2011 om olaga hotet finnas med i hans utdrag?

Jag har försökt hitta information och även skrivit till polisen men de hänvisar mig till deras hemsida!

Vore tacksam för något konkret svar

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tokar frågan som att din man blivit dömd för olaga hot i mars 2011, och att påföljden blev dagsböter samt sex månaders besöksförbud. Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister.

De uppgifter som finns i belastningsregistret är bland annat uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort.

Uppgifter om böter gallras 5 år efter dom, beslut eller godkännande (17 § nionde punkten lag om belastningsregister).

Sammanfattning

Eftersom din man blev dömd för olaga hot i mars 2011 och hans påföljd blev dagsböter, gallrades uppgifterna fem år senare, dvs i mars 2016. Om det görs ett utdrag ur belastningsregistret idag (2020-10-11) kommer uppgifterna inte finnas med.

Om du är intresserad kan du läsa mer om belastningsregistret på Polismyndighetens hemsida här.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo