När gallras en uppgift i belastningsregistret om påföljden blev dagsböter?

2020-10-11 i Polis
FRÅGA
Hej Min man blev dömd och fälld för olaga hot, mars 2011. Hans dom blev dagsböter och besöksförbud 6 månader. Sedan dess har han inte varit dömd eller fälld för något brott förutom enstaka fortkörning och p-bot. Hur är det med brottsregistret om man begär utdrag, kommer hans dom från 2011 om olaga hotet finnas med i hans utdrag? Jag har försökt hitta information och även skrivit till polisen men de hänvisar mig till deras hemsida! Vore tacksam för något konkret svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tokar frågan som att din man blivit dömd för olaga hot i mars 2011, och att påföljden blev dagsböter samt sex månaders besöksförbud. Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister.

De uppgifter som finns i belastningsregistret är bland annat uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort.

Uppgifter om böter gallras 5 år efter dom, beslut eller godkännande (17 § nionde punkten lag om belastningsregister).

Sammanfattning

Eftersom din man blev dömd för olaga hot i mars 2011 och hans påföljd blev dagsböter, gallrades uppgifterna fem år senare, dvs i mars 2016. Om det görs ett utdrag ur belastningsregistret idag (2020-10-11) kommer uppgifterna inte finnas med.

Om du är intresserad kan du läsa mer om belastningsregistret på Polismyndighetens hemsida här.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (333)
2021-04-30 Kan vapenlicens återkallas om man blir dömd för brott?
2021-04-22 Är poliser skyldiga att uppge sina namn?
2021-04-17 Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?
2021-04-14 ​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?

Alla besvarade frågor (92284)