När gallras en uppgift i belastningsregistret när påföljden är en kombination av villkorlig dom och dagsböter?

2020-02-26 i Påföljder
FRÅGA
Hur länge finns en dom som är definierad som stöld med i belastningsregistret?I belastningsregistret står det först: "Dagsböter 30 a 190 kronor." Separat efter detta på en egen rad står det sedan "villkorlig dom".Innebär detta att denna dom kommer finnas i 10 år istället för 5 år i belastningsregistret trots att straffet är dagsböter?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör gallring i belastningsregistret vid en kombinerad påföljd, vilket det finns regler om i lag om belastningsregister (LBR).

För att besvara din fråga behöver jag först upplysa dig om att både villkorlig dom och dagsböter är båda två straffrättsliga påföljder. Villkorlig dom är en påföljd som väljs istället för fängelse och innebär en prövotid på två år. En domstol kan välja att skärpa den villkorliga domen genom att kombinera den med dagsböter. Det innebär att du i grunden är dömd till villkorlig dom i kombination med dagsböter.

När gallras en uppgift i belastningsregistret när påföljden är en kombination av villkorlig dom och dagsböter?

En villkorlig dom gallras 10 år efter att domen kom under förutsättning att personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet. Om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet gallras uppgiften efter 5 år (17 § 4 p. LBR). Normalt gallras dagsböter från belastningsregistret 5 år efter att domen kom (17 § 9 p. LBR).

Men när en domstol dömer ut en kombinerad påföljd, det vill säga både villkorlig dom och dagsböter, kommer uppgifterna att gallras samtidigt efter 10 år (18 § LBR). Det betyder att dagsböterna inte kommer att gallras efter 5 år, utan kommer att finnas kvar tills att den villkorliga domen gallras efter 10 år.

Sammanfattning

Din dom kommer att gallras efter 10 år, på grund av att domstolen dömde ut en kombination av villkorlig dom och dagsböter.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1315)
2020-09-22 Antagningskrav till polisutbildningen
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (84417)