När gallras en LOB från vapenregistret och vägtrafikregistret?

2020-12-04 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hur lång tid tar det innan en LOB gallras från vapenregistret och hos transportstyrelsen? I.o.m att jag vill i framtiden kunna skaffa vapenlicens.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 1 § Lag (1976) om omhändertagande av berusade personer m.m. framgår det att den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman.

Hur länge är det synligt i vägtrafikregistret?

När ett omhändertagande enligt lagen om berusade personer (LOB) sker ska Polismyndigheten anmäla detta till Transportstyrelsen, om identiteten är fastställd (7 kap. 9 § 3 p. Körkortsförordning). En anteckning görs i vägtrafikregistret och kan bland annat påverka körkortstillstånd. En sådan uppgift är kvar i Transportstyrelsens vägtrafikregister i 3 år (Vägtrafikdataförordning, Bilaga 2.2).

Hur länge är det synligt i vapenregistret?

När en LOB sker ska polismyndigheten även skicka en rapport till vapenregistret. Den som har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB), bör normalt inte ges tillstånd att inneha vapen förrän två år förflutit från dagen för det senaste omhändertagandet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (842)
2021-01-24 Körkortsingripande vid upprepade trafikförseelser
2021-01-23 Kan ett körkort återkallas efter påvisande av narkotika i ett urinprov?
2021-01-23 Hur får jag veta om en person har körkort?
2021-01-21 Är det olagligt att köra med sommardäck på vintern?

Alla besvarade frågor (88533)