När gallras en LOB från vapenregistret och vägtrafikregistret?

Hur lång tid tar det innan en LOB gallras från vapenregistret och hos transportstyrelsen? I.o.m att jag vill i framtiden kunna skaffa vapenlicens.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 1 § Lag (1976) om omhändertagande av berusade personer m.m. framgår det att den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman.

Hur länge är det synligt i vägtrafikregistret?

När ett omhändertagande enligt lagen om berusade personer (LOB) sker ska Polismyndigheten anmäla detta till Transportstyrelsen, om identiteten är fastställd (7 kap. 9 § 3 p. Körkortsförordning). En anteckning görs i vägtrafikregistret och kan bland annat påverka körkortstillstånd. En sådan uppgift är kvar i Transportstyrelsens vägtrafikregister i 3 år (Vägtrafikdataförordning, Bilaga 2.2).

Hur länge är det synligt i vapenregistret?

När en LOB sker ska polismyndigheten även skicka en rapport till vapenregistret. Den som har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB), bör normalt inte ges tillstånd att inneha vapen förrän två år förflutit från dagen för det senaste omhändertagandet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”