När gallras en bötespåföljd ur belastningsregistret om man vid ett senare tillfälle döms till skyddstillsyn?

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA
Om jag fick ett strafföreläggande januari 2010 och vid senare tillfälle dömdes till skyddstillsyn december 2014, betyder det att bägge dessa kommer att synas i belastningsregistret fram tills december 2024?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du godtog ett strafföreläggande i januari 2010 och att du sedan dömdes till skyddstillsyn för ett brott i december 2014. Du undrar därför när dessa uppgifter kommer gallras ur ditt belastningsregister.

Hur länge finns uppgifter i belastningsregistret?

Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Döms man till skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras uppgiften tio år efter domen, förutsatt att man är över 18 år vid tillfället för brottet, se 17 § p.4 (här).

Gallringstiden kan förlängas

Tiden som uppgiften finns i belastningsregistret (gallringstiden) förlängs om man, under tiden som uppgifterna finns i registret, begår ytterligare brott som gett en strängare påföljd än penningböter. I så fall förlängs gallringstiden för den tidigare uppgiften med även gallringstiden för den nytillkomna uppgiften, se 18 § (här).

Sammanfattning

Det faktum att du dömdes till skyddstillsyn innan din bötespåföljd gallrats, innebär alltså att denna uppgift finns kvar i ditt belastningsregister lika länge som uppgiften om skyddstillsynen. Eftersom skyddstillsynen gallras först efter 10 år, stämmer det att både strafföreläggandet och skyddstillsynen gallras först i december 2024. Förutsatt att det var då du dömdes för brottet.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91260)