När gallras brott ut ur belastningsregistret?

2020-01-18 i Påföljder
FRÅGA
Hej Min fråga är När gallras brott ut ur belastningsregistret, ex: villkorlig dom och böter när man var under 20 år?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse står det kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Är påföljden villkorlig dom står det kvar i 10 år efter domen eller i 5 år efter domen om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister). Har personen i fråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen vunnit laga kraft. (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).

Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Döms man dock till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram till det att den nyaste domen preskriberas och går ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll