När gallras brott ur belastningsregistret? Går att få bort dessa handlingar i förtid? Påföljd ungdomsvård.

2019-02-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag blev dömd till ungdomsvård (fick skriva under ett vårdkontrakt) under 2015. I självaste domen så står det att jag blev dömd i tingsrätt under 2016. När kommer detta att gallras ut ur belastningsregistret? Jag var under 18 när brottet begicks. Jag undrar även om det går att få bort dessa handlingar i förtid? Enligt offentlighetsprincipen så kan vem som helst begära ut dessa handlingar men det står med känslig information. Med tanke på att jag var under 18 när brottet begicks, kan jag få de borttagna på något sätt? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


När kommer detta att gallras ut ur belastningsregistret?
Gallringreglerna för brottsregistret återfinns i lag (1998:620) om belastningsregister. Enligt 17§ st 1 pt 6b i samma lag gäller att brottet gallras bort fem år efter domen/beslutet för de fall som ungdomsvård varit påföljden om personen var under 18 år (vid tidpunkten för brottet). Vad jag förstår på din information så är det alltså från 2016. Detta eftersom det är skillnad på när man själv gick till domstol för brottet/huvudförhandling för att utreda om brott begåtts eller inte, och på när själva domen vunnit laga kraft och således inte kan överklagas längre (och målet anses klart). För din del alltså någon gång under 2021.


Jag undrar även om det går att få bort dessa handlingar i förtid? Med tanke på att jag var under 18 när brottet begicks, kan jag få de borttagna på något sätt?

Enligt 16§ i samma lag som ovan finns det inget som tyder på att man kan få bort dessa handlingar i förtid. Det är ju en av de tänkta konsekvenserna. Där anges endast t.ex. att om domen i sig undanröjs, om en överinstans frikänner personen, om en åklagare återkallar beslut om åtalsunderlåtelse eller straffvarning, om målet tas upp till resning och att det leder till att personen frikänns eller om personen avlidit. Inte heller kan man få handlingar bortgallrade i förtid mot bakgrund av ålder (som framkommer av de enda sätten listade enligt 16§ och ovan nämnda exempel).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2129)
2019-05-26 Skadestånd med anledning av brott och övergrepp i rättssak
2019-05-24 Kommer ett belastningsregister påverka mina möjligheter att få jobb?
2019-05-24 Kan man få bort uppgifter från belastningsregistret?
2019-05-23 Dömd för ringa narkotikabrott – kan min flickvän fortfarande arbeta som väktare?

Alla besvarade frågor (69283)