När gallras belastningsregistret?

2020-08-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan, när jag var 16 år gammal blev jag dömd för grov stöld. Idag är jag 27 år gammal och det står kvar i mitt belastningsregister. Jag undrar hur länge ska det stå kvar och om det är korrekt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur länge något står kvar i belastningsregistret regleras av lag om belastningsregister. Inom vilken tid gallring av belastningsregistret sker beror på vilken påföljd du dömdes till. Eftersom jag inte vet vilken påföljd det rör sig om i ditt fall går jag igenom några olika alternativ nedan.

Olika gallringstider

17 § lag om belastningsregister reglerar inom vilken tid gallring sker. Om du blivit dömd till fängelse så gallras belastningsregistret tio år efter du blivit frigiven. Gällande skyddstillsyn eller villkorlig dom gäller att gallring sker efter fem år från domen eftersom du var under 18 då brottet begicks. Däremot om du blivit dömd till sluten ungdomsvård är gallringstiden tio år från att påföljden helt verkställts (från att vården upphör). Böter gallras efter fem år från domen.

Som du ser är tiderna för gallring fem eller tio år beroende på vad du blivit dömd till (även tre år förekommer men jag tror inte det är aktuellt i ditt fall). Observera att gallring i vissa fall sker ett visst antal år efter domen och i andra fall ett visst antal år efter att påföljden helt verkställts. Om du blev dömd till exempelvis sluten ungdomsvård när du var 16 år och vården upphörde när du var 17 år så är det alltså nu, när du är 27 år, som registret kommer gallras. Jag råder dig att själv gå in och läsa 17 § lag om belastningsregister, där kan du själv se vad som gäller för den påföljd som du dömdes till.

Det jag skrivit ovan gäller endast om du inte efter den grova stölden blivit dömd för något annat, detta enligt 18 § lag om belastningsregister. Om du blivit det kommer den grova stölden stå kvar i ditt belastningsregister tills att även det nya brottet gallras bort. Undantaget från detta är om du blivit dömd till böter, det påverkar inte gallringstiden för den grova stölden. Den längsta tiden som något kan stå kvar i ditt belastningsregister är tjugo år.

Vad du kan göra

Du har möjlighet att själv ta del av de uppgifter som finns om dig i belastningsregistret, detta enligt 9 § lag om belastningsregister. Detta kan göras kostnadsfritt en gång per år. Om du först räknar ut när gallring borde ske i ditt fall kan du sedan begära ut uppgifterna för att kontrollera att domen för grov stöld tagits bort från registret.

Du kan även läsa mer om gallring på polisens hemsida här. Där förklaras i princip samma saker som står i 17–18 §§ lag om belastningsregister men på ett mer läsvänligt sätt.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen. Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88291)