När gallras belastningsregistret?

2020-05-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Ett strafföreläggande tas bort från belastningsregistret efter 5 år. Men från när räknas det? Är det när brottet skett, eller när man skrivit under strafföreläggandet? Eller från någon annan tidpunkt?
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras främst i lag om belastningsregister.

När gallras belastningsregistret?

De uppgifter som finns i belastningsregistret är uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). När dessa uppgifter gallras beror på vilken påföljd du fick för brottet. Till exempel gällande påföljden fängelsestraff försvinner uppgifterna tio år efter frigivningen. Har du däremot fått böter, vilket är den vanligaste påföljden vid strafföreläggande, försvinner uppgifterna fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av straffföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (se 17 § lag om belastningsregister).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?