När gäller uppsägningstiden vid uppsägning via brev?

FRÅGA
Hej!Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist vid konkurs av förvaltaren.Beskedet om uppsägning fick jag via rek. brev tillgång till den 18/11 men uppsägningen gäller från den 11/11 kan man säga upp vad jag tycker är retroaktivt eller borde uppsägningen gälla från och med att jag fick den skriftligt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Uppsägning regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig (8 § LAS). Uppsägningsbeskedet ska lämnas till dig som arbetstagare personligen. För att få göra ett undantag från huvudregeln om att du ska få uppsägningsbeskedet personligen ska det enligt lagen vara oskäligt att kräva att de ger beskedet till dig personligen (10 § LAS). Om du kan nås utan större ansträngning är det i stort sett alltid skäligt att kräva att de ska ge dig beskedet personligen. Det är till exempel inte tillräckligt att du har gått hem för dag.

Om din arbetsgivaren inte följt regleringen om att till exempel nyttja uppsägning via brev i ett fall som inte kvalificeras som oskäligt, kan du ha rätt till skadestånd (38 § LAS).

Om uppsägning sker via brev, börjar uppsägningstiden löpa 10 dagar efter det att brevet lämnades in till posten (10 § 2 st. LAS). Om brevet till exempel lämnades in till posten den 10 november, börjar uppsägningstiden gälla den 20 november.

Det korta svaret är därmed att uppsägningstiden börjar gälla 10 dagar efter det att brevet lämnats till posten. Om du är medlem i ett fackförbund rekommenderar jag dig att kontakta dem för att få hjälp!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82649)