När gäller förtalsbrottet?

FRÅGA
Jag är en anhängare av SD och har vad jag anser blivit av Annie Lööv kallad för både nazist och rasist därför vill jag anmäla henne för förtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida Annie Lööf kan ha begått förtalsbrott mot dig eftersom du är en anhängare av SD. Svaret på din fråga kan regleras i Brottsbalken (BrB), i Tryckfrihetsförordningen (TF) eller i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Av din fråga framgår inte om Annie Lööfs uttalande har skett i skrift eller i tal, så jag kommer beskriva vad som gäller för båda scenarierna nedan.

Om uttalandet har skett i annan form än i skrift så gäller förtalsregeln i Brottsbalken (BrB). Enligt 5 kap. 1 § BrB innebär förtalsbrottet att någon har utpekat någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Om uttalandet skett i skrift så gäller förtalsregeln i 7 kap. 3 § TF. Den lyder: Som tryckfrihetsbrott anses förtal som innebär att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Om uttalandet begås i ett program eller en teknisk upptagning så utgör det ett yttrandefrihetsbrott enligt 5 kap. 1 § YGL.

Gemensamt för förtalsbrotten, både i Brottsbalken, Yttrandefrihetsgrundlagen och i Tryckfrihetsförordningen är att det krävs att uttalandet sker mot en specifik och utpekad individ. Det räcker alltså inte att uttalandet sker mot ett större kollektiv, där det inte går att urskilja vilken specifik individ som uttalandet riktar sig mot.

Eftersom Annie Lööf inte har utpekad just dig som enskild individ som nazist eller rasist så lär du inte vinna någon framgång med en polisanmälan, eftersom förtalsbrottet inte gäller för mer generella uttalanden som inte pekar ut en specifik person.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96481)