När fullbordas en plankning?

FRÅGA
Det är rätt att böta någon som plankade men åkte inte med tåget ?Jag menar gick förbi dörren men åka inte med tåg?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas vi kan hjälpa dig besvara din fråga.

Din fråga blir i juridiska termer en fråga om när brottet är fullbordat. Att planka är brottsligt enligt 9 kap. andra stycket 2 § Brottsbalken (BrB). Brottet är ringa bedrägeri men brukar kallas för snyltning. De brottsliga är att tillgodogöra sig något som man får under förutsättningen att man senare kommer betala för det. Två vanliga exempel är att man tar en springnota på en restaurang eller tar en plankar.

Snyltning kräver att man faktiskt tillgodogör sig maten, transporten eller vad det nu är som man får. Detta innebär t.ex att de inte är brottsligt att boka ett hotellrum och inte dyka upp, men det är brottsligt att boka ett hotellrum, sova i det och sen inte betala. Man tillgodogör sig aldrig husrummet, 9 kap. andra stycket 2 § BrB. Det spelar ingen roll om ens bokning har gjort att rummet inte kan hyras ut till någon annan.

Samma gäller för transporter. Har inte transporten påbörjats så har man inte tillgodogjort sig transporten. Därmed är brottet inte fullbordat. Vidare är inte försök till ringa bedrägeri straffbart. För att det ska vara straffbart krävs nämligen att de finns en särskild regel som säger att visst brott är straffbart som försök, 23 kap. 1 § BrB. Någon sådan regel finns inte för ringa bedrägeri, 9 kap. 11 § BrB. Slutsatsen är alltså att du inte begått ett brott innan transporten har påbörjats.

En sak måste dock påpekas. De kan vara så att en transport anses påbörjade innan vi börjar rulla om de är så att de inte längre går att stanna transporten eller lämna den utan att tillgodogöra sig transporten. Man kan nämligen inte kräva att bolaget ska göra något extra för att stanna tåget för att det ska vara ett brott. Om det dock sker, d.v.s de tar av dig från tåget innan de startat så är det inte ett fullbordat brott.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (402)
2020-11-30 Vad sker om någon använder mitt bankkort utan mitt samtycke?
2020-11-29 Blivit lurad på pengar av barndomsvän
2020-11-26 Måste en butik ta emot kontanter?
2020-11-17 Bedrägeri och polisanmälan

Alla besvarade frågor (86836)