När försvinner uppgifter om mitt brott från belastningsregistret?

2020-09-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag är dömd för misshandel 2011-11-02 som begicks 2011-05-08. Tidigare skyddstillsyn förenat med samhällstjänst ska avse även den nya brottsligheten om fängelse dömts ut hade det varit till en månad. Min fråga när försvinner mitt belastningsregister ? Ja tänker att de är 2 nov 2021? men isåfall blir det en följd fråga på varför jag ska straffas 6 månader(utöver 10 år) från begånget brott till dom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

När försvinner uppgiften i ditt belastningsregister?
Utifrån den informationen jag fått förstår jag det som att du blivit dömd för misshandel med påföljden skyddstillsyn förenat med samhällstjänst. För brott med påföljden skyddstillsyn tas uppgiften bort tio år efter att domen avkunnades, förutsatt att du var över 18 år när brottet begicks (17 § fjärde punkten a. lag om belastningsregister). Det innebär att uppgiften försvinner den 2 november 2021 precis som du beskriver.

Vad gäller din följdfråga kan jag inte ge dig ett rakt svar. Men allmänt så betraktas du som oskyldig till motsatsen bevisats, dvs. tills du blir dömd och domen vinner laga kraft. Därför rent formellt kan du inte "straffas" förrän i november.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?