När försvinner pricken från belastningsregistret?

2020-05-26 i Påföljder
FRÅGA
HejJag har en fråga angående när brott försvinner ur ens egna brottsregister. Om man är dömd för ett brott som ska försvinna ur registret tio år efter villkorlig frigivning och låt oss säga att den dagen är 2020-06-01. Är det exakt på datumet när den punkten försvinner ur registret eller är det den månaden? Eller det 1 januari det året när det har gått exakt tio år?
SVAR

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

Belastningsregistret (samma sak som brottsregistret) innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot enligt 3§ p.1 Lag om belastningsregister. Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse kommer det finnas kvar i belastningsregistret tills 10 år efter frigivning enligt 17§ p.1 Lag om belastningsregister. Har personen i fråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen enligt 17§ p.9 Lag om belastningsregister).

Vilket datum försvinner pricken från belastningsregistret?

Tiden på tio (eller fem) år räknas nästintill alltid tiden från domen. Det innebär att tiden börjar löpa från den dagen du blev dömd. Det enda undantaget är för sluten ungdomsvård, där tiden börjar räknas först när "straffet" är avtjänat. Det innebär att om tiden börja löpa 1 januari 2010 upphör pricken den 1 januari 2020.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88430)