När förfaller ett skuldebrev till betalning?

2017-10-04 i Fordringar
FRÅGA
Lydelse: SKULDEBREV Undertecknad betalar till [Borgenärens namn] eller order kronor etthundratusen(100.000.-)Fråga: När förfaller ovanstående skuldebrev till betalning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ingen tidpunkt för betalningen är avtalad ska skulden betalas när innehavaren av skuldebrevet (borgenären) kräver det (5 § skuldebrevslagen).

Borgenären kan alltså kräva att gäldenären betalar när som helst, och gäldenären är då i princip skyldig att betala omgående för att inte hamna i dröjsmål (vilket medför en skyldighet att betala dröjsmålsränta). Det vanligaste torde dock vara att borgenären ger gäldenären en viss tid på sig att betala skulden när kravet väl framställs.

Gäldenären har också rätt att betala hela skulden när han eller hon önskar (5 § skuldebrevslagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?