När föreligger vindikationsrätt?

2020-10-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA
HejÅr 2003, februari månad, blev jag bestulen på en elgitarr genom ett inbrott vi hade i en turnébuss. Gitarren hade jag köpt 1994 och använt frekvent. Inbrottet polisanmäldes samma natt gitarren blev stulen. Jag har i perioder letat efter gitarren men aldrig sett röken av den sedan dess och jag har till och med lagt ut efterlysningar med bild på sociala medier om den men aldrig fått något svar om vart den tagit vägen. Gitarren är väldigt unik och mycket enkel att identifiera och jag har gott om material som styrker att jag ägt gitarren på 90-talet.Nu (okt 2020) har den dykt upp på sociala medier och ägs av en person som uppger att han köpt den på auktion 2010-2011. Är jag enligt lagen fortfarande rättmätig ägare till gitarren?Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du alltjämt har ett giltigt anspråk på din stulna gitarr. Frågor som rör förvärv av lösöre från andra än den rättmätige ägaren regleras i lag om godtrosförvärv av lösöre (godtrosförvärvslagen). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Godtrosförvärv

En gitarr är att betrakta som lösöre. Lösöre är en form av lös egendom. Det avser lösa, flyttbara saker såsom bilar, mobiltelefoner, kläder med mera. Det avser däremot inte pengar, värdepapper eller liknande. Under vissa omständigheter är det möjligt att förvärva äganderätten till lösöre från någon annan än lösörets rättmätige ägare eller innehavare. Ett sådant förvärv brukar kallas för ett godtrosförvärv.

Undantag vid stöld

Om någon gör ett godtrosförvärv så utsläcks den ursprunglige ägarens äganderätt. Det är emellertid inte möjligt att göra ett godtrosförvärv av lösöre som har stulits (3 § godtrosförvärvslagen). I sådana situationer består den ursprunglige ägarens rätt till lösöret och denne har så kallad vindikationsrätt, det vill säga en rätt att utan ersättning återkräva lösöret från den godtroende förvärvaren inom 6 månader från det att han eller hon fick kännedom om dennes innehav.

Hävd

I det fall en godtroende förvärvare har innehaft lösöret i tio år får denne, emellertid, äganderätt till detta genom hävd (4 § godtrosförvärvslagen). Det samma gäller om lösöret, efter det ursprungliga godtrosförvärvet, har innehafts av flera olika förvärvare under sammanlagt tio års tid och under förutsättning att samtlig av dessa har varit i god tro angående överlåtarens rätt att förfoga över lösöret. I sådana situationer saknar den ursprunglige ägaren vindikationsrätt. Han eller hon har dock fortfarande en möjlighet att få tillbaka egendomen genom lösen om detta görs inom 6 månader från det att han eller hon fick reda på vem som innehade den (5 § godtrosförvärvslagen). Lösen ska då uppgå till vad den ursprunglige ägaren betalat för lösöret med tillägg för eventuella förbättringar (6 § godtrosförvärvslagen).

Vad som gäller i ditt fall

Eftersom du har frånhänts din gitarr genom stöld innebär detta att du har rätt återfå den utan lösen förutsatt att den nuvarande ägaren inte, i god tro, har innehaft den i tio år och att de sex månader som du har på dig att framföra ditt vindikationsanspråk inte är till ända. Skulle ägaren ha innehaft gitarren i tio år så har du alltjämt en rätt att återfå den genom lösen så länge du framför ditt lösenanspråk inom sexmånadersfristen. Det blir därför viktigt för dig att fastställa när förvärvet faktiskt skedde. Av din fråga framgår det att du inte verkar ha ett exakt datum för detta. Det ska också noteras att tidsfristen räknas från när gitarren först förvärvades. Skulle det visa sig att den nuvarande ägaren inte är den första förvärvaren av gitarren skulle detta kunna innebära att den tioåriga hävdsperioden passerat långt tidigare (givetvis förutsatt att samtliga förvärvare har varit i god tro).

Mycket talar således för att du har rätt att få tillbaka din gitarr antingen genom vindikation eller lösen. Det kommer emellertid vara av central betydelse att du faktiskt kan bevisa att det rör sig om just din gitarr. Av din fråga framgår det att du har material som kan styrka att du har ägt gitarren. Detta talar givetvis till din fördel men om det inte rör sig om ett kvitto på ditt köp kan det likväl vara svårt att bevisa att det faktiskt rör sig om samma gitarr.

Hur du kan gå vidare med ditt ärende

Jag rekommenderar att du i första hand försöker att lösa situationen genom diskussion med den nuvarande ägaren. Detta skulle givetvis vara den enklaste och mest ekonomiska lösningen. Skulle inte detta lösa situationen så kan det vara bra att på något sätt ta hjälp utifrån, till exempel genom att kontakta ett juridiskt ombud. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (884)
2021-04-30 Vad kan jag göra när ett företag inte betalar tillbaka pengar de är skyldiga mig?
2021-04-30 Formkrav för gåvobrev
2021-04-30 Nya fel efter reparation av bil
2021-04-29 Ångerrätt genom distansavtalslagen där ingen återbetalning skett

Alla besvarade frågor (92106)