När föreligger skadeståndsskyldighet?

FRÅGA
Halkade på en konsoll på Rusta för 3 veckor sedan gjorde illa vä foten vänster sida rakt bak i ryggen över revbenen blåmärke bä hands översida och blåmärke vä vad där det nu är en stor knöl inne i vaden gör ont.Blir otroligt trött i ryggen även vid vila vaknar på natten av värk i rygg och fot.Fick igår ett precentkort från rusta på 300 kr vilket är ett hån då jag fått uppsöka läkare 2 ggr och röntgat foten och resa dit 3x2.8 mil hur gör jag då jag anser att jag ska ha ett rejält skadeståndMvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att skadeståndsskyldighet ska föreligga krävs det att någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat dig personskada (2 kap. 1 § SkL). Om det är en arbetstagare på Rusta som orsakat dig skadan så ska Rusta som arbetsgivaren ersätta skadan om arbetstagaren vållade skadan genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). Av din fråga är det svårt att veta om det är någon som varit vårdslös. Om någon var det är denne och/eller dennes arbetsgivare som sagt skadeståndsskyldig.

Skadestånd för personskada omfattar vissa bestämda saker. Om någon är skadeståndsskyldig har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnad och resekostnader. Vidare har du rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § SkL). Ersättning för sveda och värk utgår enligt trafikskadenämndens tabeller. Vid beräkningen av ersättning för sveda och värk delas skador upp i "svår skada" och "annan skada". Av den information du lämnat i din fråga bedömer jag att dina skador skulle vara hänförliga till "annan skada". Då blir ersättningen som du kan begära 4 000 kr per månad under tiden som du varit inlagd på sjukhus (ca 133 kr/dag) och 2 400 kr per månad (ca 80 kr/dag) under den del av sjuktiden som du inte vårdats på sjukhus men varit sjukskriven. Huvudregeln är att det krävs sjukskrivning för att man ska ha rätt till ersättning för sveda och värk.

Om du vill framföra ett skadeståndskrav så rekommenderar jag att du gör detta direkt mot Rusta och i ett brev beskriver varför du anser att de är skadeståndsskyldiga och med vilket belopp. Om de inte betalar och du anser att de juridiskt är skadeståndsskyldiga får du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att där driva ditt krav. Jag har som sagt svårt att utifrån din fråga avgöra om det är någon som har varit vårdslös och därför är ersättningsskyldig. Om du vill ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid till vår juristbyrå här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?