När föreligger grund för avsked?

FRÅGA
Hej! Jag har under någon månad varit anställd på en restaurang, idag gick en hovmästare fram till mig efter att jag redan har stämplat ut för dagen och bytte om, han ville att jag skulle göra en sak till som jag inte riktigt visste att jag skulle göra. Då svarade jag att jag redan har slutat för dagen men ska komma ihåg det till nästa gång. Hovmästarens respons var något i stil med "då har detta varit din sista dag här" och han ville fortsatt att jag skulle göra den saken trots allt. Har han rätt att hota med avsked i detta fall? Måste jag utföra något då jag inte kommer få någon lön för det och är redan klar med dagens arbete i ramen av det överenskomna schemat?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Grund för avsked

En arbetsgivare kan endast avskeda en arbetstagare om denna grovt åsidosatt sina åliggande mot arbetsgivaren (18 § LAS). Detta kan exempelvis röra brottsligt beteende såsom stöld från arbetsplatsen. Vidare krävs mycket till för att du ska kunna bli avskedad. Det faktum att du nekade en arbetsuppgift efter att du slutat för dagen utgör således inte grund för avskedande.

Grund för uppsägning

En uppsägning är en mildare form av avsked som endast kan ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl (7 § LAS). Vad som kan vara ett personliga skäl är när en arbetstagare inte fullgör en arbetsuppgift som ingår i anställningsavtalet. Nu vet jag inte vad för arbetsuppgift som det rörde sig om, men jag förutsätter att det ligger inom din arbetsskyldighet. Att du inte uppfyller denna skyldighet efter första tillsägelse kan inte ensamt utgöra grund för uppsägning då det måste finnas saklig grund (7 § LAS). En förutsättning för att saklig grund ska föreligga är att en arbetstagare ska ha omplacerats innan (7 § 2 st LAS). Det är vidare svårt för en arbetsgivare att uppsäga en arbetstagare på grund av personliga skäl.

Övertid

I vissa fall har en arbetsgivaren rätt att kräva att en arbetstagare ska arbeta övertid. Detta betyder att du kan få behöva arbeta utöver det som överenskommits i schemat. Dock måste det föreligga särskilda behov som exempelvis ökad arbetsbörda som arbetsgivaren inte kunde förutspå eller insjuknande av personal som inte gick att förutse (se 8 och 8a § Arbetstidslagen). Det ska med andra ord närmast vara att anses som akut, vilket det inte verkar vara i ditt fall. Om du tvingas att arbeta övertid, så har du som arbetstagare ändå rätt att få ersättning för din övertid, så kallad ob tillägg. Hur ob tillägg ser ut i ditt fall beror på hur det regleras i din bransch, ditt anställningsavtal eller eventuellt föreliggande kollektivavtal.

Sammanfattningsvis finns ingen grund för avsked eller uppsägning. En arbetsgivare kan kräva att du arbetar övertid förutsatt att det föreligger särskilda behov. I sådana fall har du rätt till ersättning.

För att få mer juridisk rådgivning av våra jurister kan du ringa 08-533 300 04

Med vänliga hälsningar

Therese Axén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?