När föreligger ett straffbart förstadium till brott?

2020-04-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Föreligger det ett straffbart förstadium till fullbordat brott när En person har tänkt ut en mordplan men har varken yppat något om sina tankar eller iövrigt vidtagit någon åtgärd som har med den uttänkta planen att göra.Eller:När en person förvarar frivilligt ett skjutvapen åt en annan person fullt medveten om attden andre har för avsikt att inom kort utföra ett mord med vapnet.Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först att besvara din fråga om det är straffbart att tänka ut en mordplan utan att i övrigt vidta några åtgärder. Sedan kommer jag besvara din andra fråga om förvaring av skjutvapen åt en annan person med vetskap om att denne planerar att använda vapnet för att utföra ett mord.

Utgångspunkten är avsikter och tankar inte är kriminaliserade

Enbart en avsikt att i framtiden göra någonting som är brottsligt är inte kriminaliserat. Det är med andra ord inte straffbart att tänka ut en mordplan utan att vidta några övriga åtgärder. Om mordplanen däremot har kommit till uttryck på något sätt kan det vara straffbart. Detta gäller exempelvis om man berättar om sina planer för en annan person, då man kan göra sig skyldig till stämpling (23 kap. 2 § andra stycket BrB). För att dömas till stämpling räcker det inte att man allmänt pratar om att begå ett brott, utan det krävs att man tillsammans med någon annan fattar ett faktiskt beslut att begå brottet.

Att förvara ett skjutvapen kan vara straffbart som förberedelse till brott

Om man förvarar ett skjutvapen åt en annan person som har tänkt utföra ett brott med vapnet kan man dömas för förberedelse till brottet (23 kap. 2 § första stycket BrB). För detta krävs att man gör en så kallad "förberedelsehandling". En sådan handling kan exempelvis vara att man skaffar, tar emot eller förvarar någonting som ska användas som hjälpmedel vid ett brott. Det krävs dessutom att man har uppsåt till handlingen, vilket är detsamma som att man gör någonting avsiktligen. Man måste alltså med andra ord ha varit mer eller mindre medveten om att förberedelsehandlingen kunde leda till brott.

Man kan inte dömas för förberedelse till alla typer av brott

Förberedelse till brott är inte alltid straffbart, utan det krävs att det uttryckligen står i lagtexten att ett visst brott är straffbelagt redan på förberedelsestadiet. I din fråga tar du upp mord som exempel, och i det fallet är förberedelse straffbart (23 kap. 2 § första stycket och 3 kap. 11 § BrB).

Om brottet fullbordas kan man istället dömas för medhjälp

En förutsättning för att kunna dömas för förberedelse är att själva brottet (i detta fall mordet) inte har skett. Brottet har med andra ord inte fullbordats ännu. Om personen som man förvarar skjutvapnet åt fullbordar brottet genom att utföra mordet döms man istället för medhjälp till mord (23 kap. 4 § BrB och 3 kap. 1 § BrB). För att kunna dömas för medhjälp krävs att man på något sätt har medverkat till brottet. Detta kan man göra antingen genom att exempelvis ge råd till den som utför brottet, eller som i ditt exempel genom att förvara vapen.

Att förvara vapen utan tillstånd är alltid straffbart

Avslutningsvis vill jag också säga att förvaring av skjutvapen kräver tillstånd (2 kap. 1 § vapenlagen). Förutom att eventuellt göra sig skyldig till förberedelse eller medhjälp till brott kan man alltså också bli dömd för vapenbrott på grund av förvaringen (9 kap. 1 § vapenlagen).

Sammanfattning

För att sammanfatta är det alltså aldrig straffbart att endast tänka ut en mordplan utan att faktiskt göra någonting. För att det ska vara straffbart krävs att man har berättat om sin plan för någon annan och bestämt sig för att genomföra brottet. Man gör sig då skyldig till stämpling till mord.

Att förvara ett skjutvapen åt en person som tänker utföra ett mord med vapnet är straffbart som förberedelse till mord, förutsatt att brottet inte genomförs. Om personen utför mordet kan man istället straffas för medhjälp till mord. Genom att förvara vapnet utan vapentillstånd kan man också göra sig skyldig till vapenbrott.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2496)
2020-11-27 Varför har banken fryst mitt bankkonto?
2020-11-27 Preskriptionstidens start vid brott.
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?

Alla besvarade frågor (86552)