När får polisen stoppa ett fordon?

2021-06-27 i Polis
FRÅGA
Under 2017 blev jag misstänkt för ringa vapenbrott (hade tydligen en startpistol).Dock blev det brottet preskriberat då Polisen inte hann att provskjuta vapnet och väcka åtal innan preskriberingstiden gick ut. För någon månad sedan, alltså ca fyra år efter händelsen med startpistolen, så blev jag stoppad av polisen och de ville då söka igenom min bil.Gick givetvis med på det. Men nu i efterhand undrar jag om de verkligen hade rätt till det då jag aldrig blev dömd för brottet?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det inte varför polisen ville söka igenom din bil, men jag ska försöka redogöra för under vilka förutsättningar en polis får stoppa ett fordon.

En polisman har rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon i fordonet har gjort sig skyldig till brott, detta framgår av § 22 p. 1 i polislagen (PL). Här behöver det föreligga en konkret misstanke för polisen att det faktiskt begåtts ett brott samt föreligga förutsättningar för att initiera en förundersökning.

Polisen får även stoppa ett fordon om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning (§ 22 p. 2 PL).

Som jag förstår det, behöver polisens ingripande inte vara kopplat till misstanken om startpistol, utan det kan vara om polisen haft en konkret misstanke om att ett brott har begåtts överlag.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?