När får polisen omhänderta mitt körkort?

2020-09-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Får polisen omhänderta mitt körkort utan några bevis för brott? I detta är det ändast en misstanke utan några bevis för drograttfylleri.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen ska b.la. omhänderta ett körkort om körkortsinnehavaren gör sig skyldig till sådan trafikföreteelse att det är troligt att Transportstyrelsen kommer att återkalla körkortet eller om körkortsinnehavaren pga. sjukdom inte kan framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt, 5 kap. 7 § Körkortslagen. När ett körkort ska återkallas framgår av (5 kap. 3 § Körkortslagen, däri framgår att ett körkort ska återkallas om körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till rattfylleri (drograttfylleri ingår här i begreppet rattfylleri).

För att besvara din fråga har Polisen rätt att omhänderta ditt körkort om det är troligt att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet, dvs. om någon av punkterna ovan kan antas föreligga (i det här fallet drograttfylleri). Efter att polisen omhändertar ditt körkort ska det inom 48h ha skickats till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen ska då utreda om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka till dig. Innan Transportstyrelsen fattar beslut kommer de kontakta dig så du får beskriva hur du ser på saken, alltså ge ett så kallat yttrande. Polisens beslut om att omhänderta ditt körkort kan inte överklagas men om Transportstyrelsen fattar beslut om att återkalla ditt körkort kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten. (22a § FL).

Enligt 4 § andra stycket Lag om straff för vissa trafikbrott ska den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet dömas för rattfylleri.

Polisen måste styrka sin misstanke om brott genom någon form av bevisning, när det gäller drograttfylleri är själva kärnfrågan om du har haft narkotika i blodet under eller efter färden. De behöver alltså ta ett blodprov eller urinprov för att styrka misstanken. Nu vet jag inte vad misstankarna består av, men att du endast ska dömas utefter en misstanke känns inte troligt.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1114)
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

Alla besvarade frågor (91198)