När får polisen kräva att man legitimerar sig?

2020-05-18 i Polis
FRÅGA
Vad händer om jag vägrar uppge sitt namn och personnummer till polisen dessutom om man är 18 år o vägrar uppge namn osv. Kan det hända att man får sitta i en cell som "okänd"?? Eller vad är det som händer?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Totalt finns det fyra fall då polis får kräva legitimation av en okänd person:

Vid skälig misstanke om brott enligt 24 kapitlet 2 § rättegångsbalken.
Vid intressekontroll enligt 9 kapitlet 2 § utlänningslagen.
När man kör fordon som kräver behörighet enligt 3 kapitlet 15 § körkortslagen.
Det som kallas polisiering enligt 14 § polislagen.

Om ingen av dessa fyra omständigheter är aktuella kan alltså polisen inte kräva att du legitimerar dig.

Hamna hos polisen som "okänd"

Det är endast då du misstänks för ett brott och vägrar legitimera dig som polisen kan omhänderta dig och sedan försöka identifiera dig. Du kan alltså hamna hos polisen som "okänd", men de kommer med stor sannolikhet att kunna identifiera dig efter att du blivit omhändertagen. Enligt 16 § andra stycket polislagen ska polisen frige den omhändertagna så fort den har identifieras. Annars får en person max omhändertas i 6 timmar eller 12 timmar om det finns väldigt starka skäl till att personen identifieras.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (308)
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

Alla besvarade frågor (86816)