När får polisen göra en kroppsvisitation?

2020-03-25 i Polis
FRÅGA
Om jag vägrar att visa upp innehållet av min väska för polisen vid förfrågan, kan dem använda det som misstanke för att jag begått ett brått och utföra en kroppsvisitation?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt för mig att svara på hur den enskilda polisen bedömer situationen i ett enskilt fall men jag ska försöka reda ut vad som krävs för att en kroppsvisitation ska få ske. För att göra det kommer jag att utgå från rättegångsbalken (RB).

Vad innebär kroppsvisitation?

Kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt väskor, paket och annat som någon har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB).

När får kroppsvisitation göras?

Om det finns en anledning att anta att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts får en kroppsvisitation göras. Den som ska kroppsvisiteras ska vara skäligen misstänkt.

Om personen i fråga inte är skäligen misstänkt får kroppsvisitation endast göras om det finns synnerlig anledning att anta att det genom en kroppsvisitation kommer att anträffas föremål som kan beslagtas eller vara av betydelse för utredningen (28 kap. 11 § RB)

Sammanfattning

Om polisen har en misstanke om att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts får en kroppsvisitation göras. Om det inte finns misstanke om att ett brott har begåtts krävs att det finns synnerlig anledning att anta att en kroppsvisitation kommer leda till att ett föremål kan beslagtas eller kan vara av betydelse för en utredning t.ex. ett vapen.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Vänligen,

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (308)
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

Alla besvarade frågor (86869)