När får polisen beslagta körkort?

2019-06-24 i Polis
FRÅGA
Får polisen beslagta mitt körkort oavsett om jag är misstänkt för brott eller inte utan att informera mig om det? Måste de berätta för mig om jag är misstänkt för ett brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen får omhänderta ett körkort under följande förutsättningar (5 kap 7 § körkortslagen):

Om körkortshavaren under förande av fordonet visar tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,Om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av:3 § p. 1: grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, brott mot lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, brott på järnvägslagen eller,3 § p. 4: överskriden högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt,om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att köra, ellerom körkortet är ogiltigt.

Polisen har endast skyldighet att underrätta den misstänkte om misstanken när en förundersökning inletts och kommit så långt att personen är skäligen misstänkt för brottet (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Denna misstankegrad innebär att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som talar med viss styrka för att en person begått gärningen.

Om en person (som ovan angetts) är på sannolika skäl misstänkt för ett trafikbrott, ska denne underrättas om misstanken direkt eftersom sannolika skäl uttrycker en högre misstankegrad än skälig misstanke.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (279)
2020-07-31 Polisen misshandlade mig i samband med gripande
2020-07-29 Kan man bli straffad om man inte uppger sitt personnummer för polisen?
2020-07-29 Kan jag anmäla ett brott trots att polisen inte tror att det kommer leda någonstans?
2020-07-28 Får polisen göra en husrannsakan utan att erbjuda närvaro av en advokat?

Alla besvarade frågor (82613)