När får polis kräva att man legitimerar sig?

2019-03-29 i Polis
FRÅGA
Hej om jag tar en promenad sent på kvällen och polisen kommer kan då polisen kräva att jag ska uppge mitt namn jag fråga om jag var misstänkt för något brott och det var jag inte. Jag är helt ostraffad och helsvensk polisen så att jag var tvungen att uppge mitt namn och förtsatte jag vägra skulle jag få åka med till polisstationen. Vad hädde hänt om jag fortsätter vägra uppge mitt namn vi lever väl inte i en polisstat. Jag är en helt normal 50årig man med bra jobb men undrar om polisen får kräva vad som helst utan misstanke
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Även om uttryckliga författningsföreskrifter saknas torde det sedan lång tid tillbaka ha varit en vedertagen uppfattning att en polisman, om det är nödvändigt för att en tjänsteuppgift ska kunna fullgöras, får tillfråga en person som anträffas i polisverksamheten om hans namn och hemvist. En sådan förfrågan anses inte i och för sig utgöra något intrång i någon grundlagsskyddad fri- eller rättighet och det kan underlätta polisens arbete. Frågan är vad som händer om den okända personen vägrar identifiera sig.

Totalt finns det fyra fall då polis får kräva legitimation av en okänd person:

Vid skälig misstanke om brott enligt 24:2 rättegångsbalken.
Vid inresekontroll enligt 9:2 utlänningslagen.
När man kör fordon som kräver behörighet enligt 3:15 körkortslagen.
Det som kallas polisiering enligt 14 § polislagen.

Alltså om ingen av dessa fyra omständigheter är aktuella kan polisen inte kräva att du legitimerar dig.

Om du inte var misstänkt för något brott skulle de troligen enbart kunna göra reglerna om polisiering gällande för att kräva din legitimation och detta regleras i 14 § polislagen. Polis får då omhänderta personen för identifiering. Enligt paragrafen krävs för ett omhändertagande att det finns särskild anledning anta att den okände är efterspanad eller efterlyst och att han med stöd av lag ska berövas friheten vid anträffandet. Vidare krävs antingen att han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller att det finns anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig.

Utan att veta alla omständigheter hade du troligen kunnat vägra uppge ditt namn utan påföljd.

Jag hoppas att detta gav dig hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (212)
2019-07-15 Kan Polisen omhänderta vapen om man blir dömd för brott?
2019-07-11 Vad krävs för att omhändertas enligt 14 § polislagen?
2019-07-10 Måste en polisman ta emot en anmälan om sig själv?
2019-07-07 Varför frågade polisen om mitt namn och personnummer när jag var berusad och hade mitt barn med mig?

Alla besvarade frågor (71168)