När får min arbetsgivare avbryta min provanställning?

FRÅGA
Hej, jag blev avskedad här om dagen från min provanställning i en matbutik. Deras anledning var att jag hade haft för hög sjukfrånvaro. Dom sa att jag hade varit borta två tillfällen för mycket mot vad man får. Det står i mitt infopapper från butiken att "vid högst 3 frånvarotillfällen så kan det krävas en utredning". Dom har ej gjort någon utredning, inte bett om ett läkarintyg, eller ens gett mig en varning. Dom sa bara att gränsen har passerats och där med säger dom upp mig. Får det gå till så? Har man rätt att säga upp en anställd pga sjukdom utan någon form av utredning? Dom sa även att för Min skull så formulerade dom uppsägningspappret så att det bara ska se ut som att min provanställning löpte ut. Jag misstänker att dom skrev så för egen vinning.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering kring provanställning finns i lag om anställningsskydd, LAS, (här).

Både arbetsgivaren och du som arbetstagare har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör, för detta behöver inget skäl ges. Avbrytandet kan göras när som helst under provanställningen, detta framgår av 6 § LAS (här). Arbetsgivaren har dock en skyldighet att underrätta arbetstagaren om ett avbrytande av en provanställning senast två veckor i förväg. Det finns inte heller några särskilda formkrav, t.ex. krav på skriftlig uppsägning eller liknande, som behöver iakttas vid avbrytandet.

Detta innebär att din arbetsgivare hade rätt att avbryta din provanställning utan att ange något giltigt skäl för detta, ett sådant beslut kan grundas på t.ex. hög sjukfrånvaro. Notera att det gäller andra, "hårdare" regler för en vanlig anställning, till skillnad från en provanställning som i ditt fall.

Det framgår inte av din fråga om det finns ett kollektivavtal mellan dig och din arbetsgivare, reglerna i LAS är nämligen semidispositiva vilket innebär att kollektivavtalet gäller före LAS, om ett sådant finns.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69285)