När får man hindra någon att fotografera ens företagslokal?

FRÅGA
Kan jag som företagare sätt upp fotografering förbjuden vid mitt företag och ksn jag med det stoppa foto mot mitt företag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga vill du veta ifall det finns möjligheter för dig att hindra människor från att foton på ditt företags lokal/er.

Generellt så är det tillåtet att fotografera på allmän plats. Därigenom har fotografer som befinner sig på allmän plats rätt att fotografera till exempel ditt företags kontorsbyggnad utan att du kan göra något åt det. Det finns ingen lagregel som i sig ger dig rätt att fotografera på allmän plats, utan det är en allmän princip som gäller. Man kan se det som att bristen på förbud gör det tillåtet. Det finns dock vissa begränsningar i denna rätt. Exempel på dessa är kränkande fotografering (4 kapitlet 6 a § brottsbalken) och fotografering av skyddsobjekt (7 § 2 stycket skyddslagen). Dessa undantag torde dock inte vara tillämpliga för din lokal.

Inuti din lokal/er står det dig dock fritt att sätta upp regler för de som befinner sig där. Således kan du sätta upp skyltar som begränsar besökares rätt att ta bilder på din privata mark, eller den lokal du förfogar över genom hyresavtal. Din möjlighet att köra bort människor som bryter mot dessa ordningsregler beror dock på vad det är för företag du bedriver. Den som obehörigen intränger eller stannar kvar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg kan dömas för olaga intrång (4 kapitlet 6 § andra stycket brottsbalken). Om du bedriver kontors- eller fabriksverksamhet så är detta lagrum tillämpligt för dig. Om du driver en affär som vem som helst har tillträde till kan denna möjlighet urvattnas, då en sådan lokal inte är vad som avses i föregående hänvisning. Denna lokal ses mera som en allmän plats, om det inte görs ett strikt urval av vem som får gå in och ut (enligt rättsfallet NJA 1995 s. 84). Du kan då vägra att personen i fråga handlar där, men inte förvisa personen. Det är först ifall fotografen stör den allmänna ordningen (13 § polislagen) eller ägnar sig åt förargelseväckande beteende (16 kapitlet 16 § brottsbalken) som du har möjlighet att begränsa fotografens tillträde till lokalen.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1019)
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot

Alla besvarade frågor (84417)