När får man göra GMU efter man blivit straffad?

2020-12-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej !Kan jag göra GMU om jag är straffad för narkotikabrott även om det är nästan 5 år gammalt? Går ut om 3 månader. Läst lite olika, och vissa säger att man ska få göra GMU om det är gått 5 år sedan man gjort brottet och vart straff-fri sen dess såklart.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret och preskription

Det framgår att du dömdes för ringa narkotikabrott för 5 år sedan. Enligt 1 § Narkotikastrafflagen kan den som gör sig skyldig till narkotikabrott dömas till fängelse i högst tre år. Hur länge en sådan uppgift finns kvar i belastningsregistret framgår av 17 § Lag om belastningsregister och beror på vilket straff du fick. Uppgifter om böter finns kvar i belastningsregistret i 5 år efter domen. Uppgifter om fängelsestraff finns kvar i belastningsregistret i 10 år räknat från frigivning. Fick du annat straff kan du kolla i listan i lagrummet jag länkade för att se när uppgiften tas bort från belastningsregistret.Du skriver

Krav för antagning till Försvarsmakten

Enligt 4 § Förordning om militär grundutbildning måste man ha fyllt 18 år samt vara svensk medborgare för att kunna bli antagen till militär grundutbildning. Bestämmelsen meddelar vidare att Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ytterligare krav för antagning. I Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning (FFS 2015:5) föreskrivs vad som ytterligare krävs för att bli antagen. I 4 § anges att en lämplighetsprövning görs vid antagning där bland annat sökandens laglydnad tas hänsyn till.

På Försvarsmaktens hemsida kan man vidare läsa om vilka olika behörighetskrav som gäller för respektive utbildningsinriktning (här). Om man har blivit dömd för ett brott under de senaste 5 åren kommer man få ett avslag på sin ansökan i samband med rekryttestet. Om man blir godkänd på utförda tester och går vidare kontrolleras det sedan om man finns med i misstanke- och belastningsregistret. Har man en notering i belastningsregistret som är äldre än 5 år gammal kan detta medföra att man inte blir antagen men det behöver inte nödvändigtvis göra det. En sådan notering innebär inte att man får ett automatiskt avslag på sin ansökan utan försvarsmakten gör då en enskild bedömning om man är lämplig eller inte.

Sammanfattning

Det framgår att du dömdes för ringa narkotikabrott för 5 år sedan. Hur länge en notering finns med i belastningsregistret beror på vilken påföljd som utdömts. En uppgift om bötesstraff finns med i registret i 5 år efter domen medan en uppgift om fängelsestraff finns med i 10 år efter frigivning.

Då det snart har gått mer än 5 år sedan du dömdes för brottet ska det inte innebära ett automatiskt avslag på din ansökan längre. Om du har en belastningsnotering i registret som är äldre än 5 år kan detta dock påverka din möjlighet att bli antagen till Försvarsmakten i och med lämplighetsbedömningen, men det behöver inte innebära ett automatiskt avslag. En lämplighetsbedömning görs då alltså i det enskilda fallet och det är upp till Försvarsmakten att bedöma vem som är lämplig och inte. Du skriver att brottet går ut om tre månader. Om du menar att brottet tas bort ur belastningsregistret om tre månader så innebär detta att det ska vara fritt fram för dig att söka GMU om tre månader.

Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1279)
2021-04-19 Efter hur lång tid sker gallring från belastningsregistret?
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

Alla besvarade frågor (91353)