När får man avvisa en person från ett hotell?

2019-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Får man avvisa/neka från ett hotell om man misstänker personen för narkotika?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du vill veta om man får avvisa en person från ett hotell på grund av att man misstänker att denne är påverkad av narkotika.

Ett hotell räknas inte som offentlig plats, vilket följer av 1 kap 2 § ordningslagen (här). Detta innebär att ett hotell i princip har rätt att själva besluta om att avvisa och neka personer tillträde. Det är nämligen inte någon absolut rättighet att få tillträde till någon annans lokal, exempelvis ett hotell. Ägaren till lokalen har rätt att avgöra vem som får vistas i lokalen. I praktiken är det givetvis vanligast att personen är obehörig, har misskött sig eller agerat störande mot omgivningen, men hotellet har rätt att avvisa en gäst endast på grund av att denne inte gillar personen.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att avvisandet inte får grunda sig på "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck", eftersom avvisandet då kan utgöra olaga diskriminering. Olaga diskriminering är straffbart (BrB 16 kap 9 §, se här). Det betyder att hotellet har rätt att avvisa vem som helst från lokalen så länge denne inte grundar avvisandet på någon av de diskrimineringsgrunderna ovan. Att avvisa någon för att hen är narkotikapåverkad är alltså tillåtet.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2352)
2020-05-26 Kan ett utländskt företag begå brott i Sverige?
2020-05-25 När gallras uppgift i belastningsregistret?
2020-05-19 Gallring av uppgifter i belastningsregistret
2020-05-18 Hur ska en förundersökning bedrivas när den misstänkte är under 15?

Alla besvarade frågor (80290)