När får man avvisa en person från ett hotell?

2019-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Får man avvisa/neka från ett hotell om man misstänker personen för narkotika?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du vill veta om man får avvisa en person från ett hotell på grund av att man misstänker att denne är påverkad av narkotika.

Ett hotell räknas inte som offentlig plats, vilket följer av 1 kap 2 § ordningslagen (här). Detta innebär att ett hotell i princip har rätt att själva besluta om att avvisa och neka personer tillträde. Det är nämligen inte någon absolut rättighet att få tillträde till någon annans lokal, exempelvis ett hotell. Ägaren till lokalen har rätt att avgöra vem som får vistas i lokalen. I praktiken är det givetvis vanligast att personen är obehörig, har misskött sig eller agerat störande mot omgivningen, men hotellet har rätt att avvisa en gäst endast på grund av att denne inte gillar personen.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att avvisandet inte får grunda sig på "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck", eftersom avvisandet då kan utgöra olaga diskriminering. Olaga diskriminering är straffbart (BrB 16 kap 9 §, se här). Det betyder att hotellet har rätt att avvisa vem som helst från lokalen så länge denne inte grundar avvisandet på någon av de diskrimineringsgrunderna ovan. Att avvisa någon för att hen är narkotikapåverkad är alltså tillåtet.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
BR Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:23
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2216)
2019-10-19 Brottsligt att propagera för att något ska avkriminaliseras?
2019-10-17 Vad kan jag göra om jag vill att en person slutar kontakta mig?
2019-10-15 Var vänder man sig om man önskar besöka en person i fängelse?
2019-10-12 Hur ska man agera när grannar bråkar?

Alla besvarade frågor (73867)