FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/07/2019

När får man avvisa en person från ett hotell?

Får man avvisa/neka från ett hotell om man misstänker personen för narkotika?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du vill veta om man får avvisa en person från ett hotell på grund av att man misstänker att denne är påverkad av narkotika.

Ett hotell räknas inte som offentlig plats, vilket följer av 1 kap 2 § ordningslagen (här). Detta innebär att ett hotell i princip har rätt att själva besluta om att avvisa och neka personer tillträde. Det är nämligen inte någon absolut rättighet att få tillträde till någon annans lokal, exempelvis ett hotell. Ägaren till lokalen har rätt att avgöra vem som får vistas i lokalen. I praktiken är det givetvis vanligast att personen är obehörig, har misskött sig eller agerat störande mot omgivningen, men hotellet har rätt att avvisa en gäst endast på grund av att denne inte gillar personen.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att avvisandet inte får grunda sig på "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck", eftersom avvisandet då kan utgöra olaga diskriminering. Olaga diskriminering är straffbart (BrB 16 kap 9 §, se här). Det betyder att hotellet har rätt att avvisa vem som helst från lokalen så länge denne inte grundar avvisandet på någon av de diskrimineringsgrunderna ovan. Att avvisa någon för att hen är narkotikapåverkad är alltså tillåtet.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”