När får läkare vittna?

2021-06-17 i Vittna
FRÅGA
Jag har förstått att vi i Sverige har s.k. "fri bevisprövning" i brottmål. Fråga: Får en domstol tillåta att en läkare hörs som vittne om något som anförtrotts honom i yrkesutövningen av en tilltalad i brottmål, om detta inte är särskilt angivet i lag eller den tilltalade inte samtycker till det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara detta blir rättegångsbalken (RB) och offentlighets- och sekretesslag (OSL) tillämplig.

Fri bevisprövning tillämpas i Sverige

Precis som du skriver tillämpar vi i Sverige fri bevisprövning och fri bevisföring. Huvudregeln är att man får föra fram vilken bevisning som helst, med vissa undantag (tex bevisning som framkommit genom brottsprovokation). Man får alltså lägga fram i princip vilka bevis som helst och sedan ska dessa värderas (sk. bevisvärdering). Alltså kan olika typer av vittnen enligt huvudregeln användas som bevisning.

Läkare får som utgångspunkt inte höras som vittnen utan samtycke

Det finns en samhällelig plikt att vittna, detta är huvudregeln (RB 36 kap. 1 §). Till detta kommer dock vissa undantag. Till exempel vissa yrkeskategorier som inte behöver vittna, däribland läkare. Läkare får höras som vittnen om något som de erfarit i sin yrkesutövning eller om något som anförtrotts dem i deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller om den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det (RB 36 kap. 5 §). Detta innebär alltså att läkare får vittna om sådant som kommer framkommit genom deras jobb om den som tex. behandlats av läkaren samtycker till att de sekretessbelagda uppgifterna tas upp i rättegången.

Undantag vid grova brott

Även de som omfattas av lagstadgad tystnadsplikt kan ibland vara tvungna att vittna om det gäller grova brott (RB 36 kap. 5 § stycke 4 punkt 2). Vittnesplikt föreligger även för läkare om det gäller ett brottmål där minimistraffet är ett års fängelse eller om det gäller försök till brott där minimistraffet är fängelse i två år (OSL 10 kap. 23 §). Sekretessen vid sjukvård är alltså viktig, men vid grova brott som tex mord, grov misshandel eller våldtäkt så kan den brytas till förmån för att läkaren ska kunna vittna.

Sammanfattning

Läkaren får endast höras om det som anförtrotts denne i yrkesutövningen om samtycke finns och annars om det gäller ett tillräckligt grovt brott.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (207)
2021-09-27 Kan min son vägra vittna?
2021-09-24 Vad händer om jag vägrar avlägga vittnesed?
2021-09-22 Måste ett vittne avlägga vittnesed i samband med vittnesmålet?
2021-08-27 Vittna under ed

Alla besvarade frågor (95915)