FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis27/03/2019

När får kustbevakningen stanna min båt?

Vad kan kustbevakningen i Stockholms skärgård kräva samt vad är man skyldig att uppge för information om båt och förare om man blir stoppad, om man är nykter samt inte gjort något sjömässigt fel, ex fortkörning vid begränsning ( motorbåt under 9 meter)

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Till och börja med har kustbevakningen rätt att stoppa en båt som är mindre än tio meter och som går långsammare än 15 knop om det finns en misstanke att föraren är påverkad av någon typ av berusningsmedel.

Hur görs bedömningen av misstanke av påverkning?
Kustbevakningens misstanke räcker för att kalla in en båt. Detta kan exempelvis handla om att kustbevakaren ser att båten lämnar sent på kvällen från en festlig tillställning.Bedömning huruvida kustbevakningen misstänker något rättfärdigas med att hålla hög säkerhet på sjön. Så i praktiken ställs det inte några höga krav för att bli inkallad för alkotest.

Vad behöver jag visa upp när jag blir stoppad?
Utifrån vad jag kan hitta krävs det varken uppvisning legitimation eller ett ägarbevis av båten. Det krävs dock att vid en överträdelse av reglerna som finns på sjön att kustbevakaren kan styrka din identitet för att utfärda en bot exempelvis. Det skadar därför aldrig att ha med sig ett id-kort på sjön.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta kustbevaknings kundtjänst för vidare svar på din fråga! De är hjälpsamma och kommer svara mer utförligt på din fråga! Kontaktuppgifter hittar du här.

Hoppas du fått lite hjälp på vägen!

Vänligen,

Hugo WimbyRådgivare
Hittade du inte det du sökte?