När får kontaktförbud meddelas?

FRÅGA
Hej. Jag har en släkting som jag bråkat fram och tillbaka med under många år och för några månader sedan fick jag nog och sade upp kontakten med honom. Problemet är att han fortsätter ta kontakt med mig trots att jag sagt och skrivit flera gånger att jag inte vill ha någon form av kontakt längre. Måste jag leva med detta eller finns det någon hjälp att få? Tacksam för svar / O
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min tolkning är att en lösning av ditt problem kan vara någon form av förbud för din släkting att kontakta dig. Förutsättningar för kontaktförbud finns i lagen om kontaktförbud. Enligt 1 § lagen om kontaktförbud får förbud meddelas för en person att besöka, ta kontakt med eller följa efter en viss person. Förbudet får meddelas när det finns risk för att den som förbudet avser begår brott, förföljer eller allvarligt trakasserar den som kontaktförbudet ska skydda. Förbudet får dock bara meddelas om skälen för förbudet överväger det intrång eller men som förbudet innebär för den förbudet avser. En sådan bedömning måste alltså göras i varje enskilt fall. Enligt 4 § lagen om kontaktförbud meddelar man förbudet för en viss tid, max ett år. Frågor om kontaktförbud prövas av allmän åklagare och tas upp av den som förbudet ska skydda begär det eller när det annars finns anledning till det, detta enligt 7 § lagen om kontaktförbud.

Som ovan nämnt är en förutsättning för kontaktförbud att det finns en risk för att din släkting begår ett brott mot dig. Av din fråga framgår att din släkting fortsätter kontakta dig trots att du sagt att du inte vill det. Detta kan vara brottsligt enligt 4 kap. 7 § brottsbalken som handlar om ofredande. I paragrafen nämns att den som utsätter någon annan för störande kontakter kan dömas för ofredande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Jag kan inte lova att din släkting kan bli dömd för brottet, det är en bedömning som måste göras av domstol. Mitt råd är att ta kontakt med polisen och berätta om din situation.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll