när får jag tillbaka mitt körkort och bil efter att blivit tagen för rattfylleri?

2020-09-26 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej jag blev tagen idag för drograttfylleri polisen beslagtog min bil och körkortet när kommer jag få tillbaka bilen och när kommer jag få beslut om transport styrelsen drar körkortet eller om jag får tillbaka körkortet
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"När kommer jag få tillbaka bilen?"

Polisen får beslagta föremål som skäligen kan antas ha betydelse för en brottsutredning, eller om föremålet använts för att begå brott (27 kap. 1§ rättegångsbalken). Polisen får beslagta bilen om den använts för brott och om det behövs för att förebygga fortsatt liknande brottslighet och det inte är uppenbart oskäligt. När det gäller rattfylleri ska det beaktas om man tidigare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet (7§ trafikbrottslagen). Förundersökningsledare får lov att besluta om att sälja bilen, om den är värd mindre än 9 450 kr, och då ska du underrättas om deta (8§ trafikbrottslagen).

Jag vet inte i ditt fall varför polisen har beslagtagit din bil, men sannolikt inte för att utreda brott om det enbart gäller en drograttfylla. Det är då inte säkert att du får tillbaka bilen ens, om du blir dömd för brottet. Men om den är beslagtagen under utredningen, lär den vara det så länge polisen behöver den. Det finns ingen specifik tidsfrist inom vilken polisen måste återlämna din bil, dock får det inte bli oproportionerligt i förhållande till din personliga integritet. Du har dock rätt att hos tingsrätten begära prövning av beslaget (27 kap. 6§ rättegångsbalken).

"När kommer jag få beslut från transportstyrelen?"

Polisen kan omhänderta ditt körkort på plats om du misstänks för trafikbrott. Därefter skickas det en underrättelse med körkortet till Transportstyrelsen om detta. De kommer senare att skicka ut ett brev till dig där du får möjlighet att yttra dig om händelsen. Sedan fattar de beslut om ditt körkort kommer bli indraget och i sådana fall hur länga. Detta lär dock inte hända förrän polisen är färdig med sin utredning om din drograttfylla, vilket vanligtvis inte tar så lång tid. Om det är så att du varit påverkad av läkemedel som varit receptbelagt eller liknande, kan du uppge detta till Transportstyrelsen. Du kan läsa mer om återkallelse av körkort på Transportstyrelsens hemsida.

Om du blir dömd för brottet är spärrtiden lägst ett år vid rattfylleri, och vid upprepade brott är den lägst två år. Möjligheten att få alkolås istället för spärrtiden är utesluten när det gäller drograttfyllerier, då narkotika inte ger utslag i utandningsluften.

Sammanfattningsvis

Dina frågor gäller huvudsakligen olika myndigheters handläggningstider, och det är väldigt svårt för mig att säga något med någon säkerhet om detta. Då jag inte vet varför polisen beslagtagit din bil, skulle jag säga att det är lättast för dig att få svar på denna fråga genom att kontakta ditt lokala poliskontor eller utredaren med frågan. Men om den är beslagtagen för att den använts som brottsverktyg, är det osannolikt att du får tillbaka den om du blir dömd för brottet. Annars får du tillbaka den när polisen är färdig med utredningen, eller om du blir friad.

Transportstyrelsens beslut är oftast baserat på polisens utredning när det gäller sådana brott. Om du då inte erkänner brottet kommer det gå till tingsrätten som kommer avgöra om du ska dömas för brottet. Det är alltså en kedja av handläggning som varierar väldigt mycket från myndighet och geografiskt område. Jag kan därför tyvärr inte ge dig ett mer specifikt svar en ovan. Jag rekommenderar dig att kontakta Transportstyrelsen med dina frågor om handläggning av ditt körkortsärende, och utredande polis angående din fråga om beslaget av bilen. Om du vill begära prövning av beslaget av din bil, kan du göra detta hos din tingsrätt, eller fråga utredaren hos polisen som kan hjälpa dig.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen att återkomma till oss om du har ytterligare funderingar!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (889)
2021-05-10 Kommer mitt körkort bli återkallat eftersom jag fått en varning innan?
2021-05-02 Får man använda GPS på mobilen när man kör?
2021-05-02 Vilka trafikregler gäller på parkeringar?
2021-05-02 Har man en skyldighet att rapportera sin ADHD diagnos till Transportstyrelsen?

Alla besvarade frågor (92184)