När får en varning för trafikbrott utomlands utfärdas?

2020-04-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag har fått brev om preliminärt beslut om varning baserat på en fortkörning i Schweiz. Den 27 november 2018 påstås att jag, (jag som stod för hyreskontraktet för hyrbilen) framfört fordonet i 121 km/h där hastighetsbegränsningen var 80km/h. Först den 25 september 2019 fick jag kännedom om förseelsen i samband med en passkontroll vid inresa till Schweiz. Jag fick skriva på diverse handlingar och de meddelade körförbud i Schweiz i fyra månader. Därefter erhöll jag beslut om bötesbelopp från två olika instanser i Schweiz (1800 SFr + 400 SFr) vilket betalats i januari 2020. Därutöver har jag dessutom en prövotid som löper i 2 år i Schweiz. I ett brev utställt av transportstyrelsen den 20 april 2020 får jag nu meddelande om att de vill ge mig en varning. De skriver att de kan ge en varning istället för en återkallelse med hänsyn till den passerade tiden sedan överträdelsen. Det förefaller som att jag bestraffas flera gånger för samma överträdelse. Det är inte mitt ansvar att det tog 10 månader innan jag fick kännedom om överträdelsen samt att det tog schweiziska myndigheter ytterligare 4 månader att processa ärendet. Därtill kommer sedan ytterligare 4 månader innan transportstyrelsen vaknar till. Jag har till den 4 maj att acceptera varningen och därmed inträder ytterligare en prövotid om 2 år vilket känns fullständigt orimligt. Jag har sedan den 27 november 2018 inte haft någon trafikförseelse. Är där verkligen ingen praxis som sätter stopp för den typen av utdragen tidslinje?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om körkort, återkallelse och varning finns i körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås. Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av lagen brottmålsdom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet (5 kap. 1 § körkortslagen). Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). Enligt praxis anses fortkörning med mer än 30 km/h utgör icke ringa förseelse. Vid körkortsåterkallelse ska det bestämmas en ny tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, s.k. spärrtid (5 kap. 6 § körkortslagen). Istället för att körkortet återkallas ska det utdelas en varning om sådan av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § första stycket körkortslagen).

I ditt fall finns det lagstöd för att återkalla ditt körkort, eller om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, att utdela en varning. Varning eller återkallelse av körkort kan ske även vid trafikbrott utomlands. En återkallelse eller varning anses inte strida mot förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff. Enligt praxis är återkallelse och varning inte av straffrättslig karaktär utan ett administrativt förfarande av säkerhetsskäl (jfr HFD 2015:31).

Jag kan inte finna någon praxis för när tidsutdräkten ska anses vara för lång. Att Transportstyrelsen själv föreslår en varning istället för återkallelse av körkortet innebär dock att de har gjort någon form av proportionalitetsbedömning avseende hur länge sedan det är trafikbrottet skedde. Nu är jag osäker på hur långt du är i processen, men som jag tolkar det har du fått brev om att Transportstyrelsen överväger att utfärda en varning. Du kan yttra dig och redogöra för det du skrivit i frågan, dvs. att det är anmärkningsvärt med den tidsutdräkt som skett samt att det inte ens finns skäl för att utfärda någon varning på grund av hur länge sedan det är trafikbrottet skedde. Om Transportstyrelsen ändå väljer att utfärda en varning kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Om du önskar hjälp av en av våra jurister för att överklaga ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (889)
2021-05-10 Kommer mitt körkort bli återkallat eftersom jag fått en varning innan?
2021-05-02 Får man använda GPS på mobilen när man kör?
2021-05-02 Vilka trafikregler gäller på parkeringar?
2021-05-02 Har man en skyldighet att rapportera sin ADHD diagnos till Transportstyrelsen?

Alla besvarade frågor (92143)