När får en polis söka i belastningsregistret?

Hejsan! Satt och funderade på om en ledig polis kan kolla upp mig i brottsregistret utan att jag har gjort något.

Exempel: kommer hem till en kompis vars förälder är polis och denne ber om mitt personnummer/legitimation för att kolla upp mina register bara för att se vad jag är för en person. Får en ledig polis göra så och om inte vad kan det bli för påföljder?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp mitt svar i två delar och besvarar först frågan om vad en polis får och inte får göra, och därefter vilka påföljder som kan bli aktuella. För att få svar på din fråga kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB).

En polis får söka i belastningsregistret inom ramen för sitt arbete

Poliser får använda belastningsregistret i sitt arbete. Sökningar som är nödvändiga för att genomföra en arbetsuppgift är tillåtna. En arbetsuppgift kan vara ett pågående ärende som just den polismannen utreder, och det måste framstå som sannolikt att en viss uppgift om en viss person kan vara till nytta.

Det betyder att en polis som är i tjänst inte får söka upp dig i belastningsregistret utan att det har koppling med ett pågående ärende.

En polis får alltså inte söka på ditt namn eller personnummer i belastningsregistret "bara" för att kolla upp dig – oavsett om hen är ledig eller i tjänst.

Sökningen kan vara ett dataintrång

För att svara på din fråga om vilka påföljder som kan bli aktuella kan vi titta i bestämmelsen om "dataintrång" (BrB 4 kap. 9c §).

I ditt exempel har personen tillgång till belastningsregistret genom sitt arbete som polis, men söker upp ditt namn utan att det har en koppling till en arbetsuppgift. Att polismannen på detta sättet ger sig själv tillgång till dina uppgifter utan lov är en typisk beskrivning av ett dataintrång. För att begå brottet dataintrång krävs alltså inte att man hackar sig in i ett system.

För att ansvar för brottet ska bli aktuellt krävs att polismannen har uppsåt till dataintrånget. Med det menas att hen gör ett medvetet val att söka i registret och enkelt sagt, gör det med mening (BrB 1 kap 2 §).

Påföljden vid dataintrång är böter eller fängelse

Den påföljd som kan bli aktuell är böter eller fängelse i högst två år.

Sammanfattning

En polis får endast göra en sökning i belastningsregistret om det behövs för att genomföra en arbetsuppgift. Om polismannen i ditt exempel ändå söker på ditt namn i belastningsregistret kan hen göra sig skyldig till brottet dataintrång, och därmed riskera att få böter eller fängelse som påföljd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar om hur det fungerar med polisens befogenheter eller belastningsregistret så ställ gärna en ny fråga till oss. Behöver du mer ingående juridisk hjälp med ett ärende så rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Hanna LindqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo