När får en arbetstagare arbetsvägra?

FRÅGA
Hej. Frågan jag ställer har jag inte hittat något svar på ännu men kanske kan juristen ge sig på den. Om ens arbetsgivare vill/kräver att man utför en tjänst som man vet med sig anses som RINGA förseelse, ska man då arbetsvägra eller ska man utföra? Och då menar jag inte stöld eller någon skadegörelse utan den allmänna fuskandet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Partiell arbetsvägran, d.v.s. vägran att utföra vissa arbetsuppgifter, anses utgöra saklig grund för uppsägning då det ses som ett brott mot anställningsavtalet. Din arbetsskyldighet är väldigt bred och sträcker sig utanför dina dagliga sysslor på arbetet under förutsättningen att de har ett naturligt samband till arbetsgivarens verksamhet och ligger inom ramen för dina yrkeskvalifikationer, detta framgår av den s.k. 29/29-principen. I en situation då en arbetstagare arbetsvägrar måste arbetsgivaren först medvetandegöra arbetstagaren genom att förklara att arbetsvägran är fel och att denne riskerar att bli uppsagd; det är först därefter när arbetstagaren fått en möjlighet att besinna sig som det kan föras vidare.

I vissa fall kan det dock finnas omständigheter som leder till att arbetstagaren har starka skäl att vägra att utföra en viss uppgift. I ett förarbete till medbestämmandelagen, prop. 1973:129 s. 124, skriver man "En ordervägran bör inte utan vidare anses utgöra grund för uppsägning. Omständigheterna i det enskilda fallet kan ha varit sådana att arbetstagaren har haft skäl för sin vägran som det kan vara rimligt att ta hänsyn till". Det kan t.ex. vara fråga om uppgifter som arbetstagaren uppfattar som omoralisk, olaglig eller i strid med god sed.

En kollektivavtalsbärande facklig organisation har möjlighet att lägga sitt tolkningsföreträde i en fråga om arbetsskyldighet, 34 § medbestämmandelagen. Om organisationen använder den möjligheten, blir arbetstagarens agerande inte en arbetsvägran. Om du är medlem i en facklig organisation kan du alltså vända dig till dom och få deras syn på saken om de är villiga att utnyttja sitt tolkningsföreträde.

Sammanfattning

Du har en väldigt bred arbetsskyldighet. Du kan dock arbetsvägra om arbetsgivaren beordrar dig att utföra en olaglig handling. Är du med i en facklig organisation kan du dessutom kontakta dom och be om ett tolkningsföreträde vad gäller din arbetsvägran.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93181)