FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt02/12/2018

När får biljettkontrollant kontrollera om jag har giltig biljett?

Hej, har en fråga angående kontrollanter på tunnelbana och pendeltåg. Enligt lagen om tilläggsavgift så är den endast för att för att få fortsätta åka på färdmedlet. Blankning olagligt och ger böter. Då om de ser en hoppa över spärren tex. Men hur kommer det sig att kontrollanter står och kontrollerar folk som är på väg ut ur tunnelbanan? Borde de inte vara olagligt då de endast enligt lag får avvisa en från färdmedlet om man inte har giltigt vilket med sig. Då man är på väg ut ur tex tåget borde de inte få ta ut en tilläggsavgift. Borde väl vara någon form utav tjänstefel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik ger den som driver kollektivtrafik, för vilken regeringen eller förvaltningsmyndighet fastställer taxa, rätt att ta ut tilläggsavgift för resande som inte kan visa upp giltig biljett (1 §).

En resande som vägrar att lösa biljett eller lösa tilläggsavgift får, precis som du uppger i din fråga, avvisas från färdmedlet av tjänstemannen som utför avgiftskontroll. Rätten att avvisa gäller däremot inte bara färdmedlet utan även området järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanetrafik dit allmänheten har tillträde till endast om avgift betalas (5 §).

Nu framgår det inte av din fråga exakt vart kontrollerna av biljett sker. Enligt lagen finns det däremot en rätt att kontrollera, avvisa eller tilldela tilläggsavgift till även den som befinner sig inom ett sådant område dit det krävs biljett. Även om du är på väg ut ur tunnelbanan har du ännu ej lämnat området och kontrollanten har rätt att såväl kontrollera om du har giltig biljett som att utfärda tilläggsavgift eller avvisa dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?