När får barn ärva sina föräldrars syskon?

2019-11-09 i Arvsordning
FRÅGA
Min svåger har avlidit. Han och min avlidne man hade samma mor.Han har bara en särbo, en delstater och tre syskonbarn. Min fråga är har min och min avlidne mans 4 barn någon arvsrätt efter sin farbror?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Jag har svårt att tyda vad du avser med delstater och kommer därför att redogöra för vad som gäller generellt för de omständigheter som du beskrivit.

Får dina barn ärva sin farbror?

Som utgångspunkt är det den avlidnes barn som ska få ärva den avlidne vid dennes bortgång (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne inte har några egna barn så kommer istället den andra arvsklassen att aktualiseras. I denna så ser man till den avlidnes föräldrar och om de inte är i livet så kommer istället att föräldrarnas arv att gå vidare till deras barn (2 kap. 2 § ÄB). Om föräldern, dvs dina barns far, inte är i livet, så kommer arvet istället i enlighet med istadaprincipen att gå vidare till hans och dina barn.

Hur ska arvet fördelas?

Om din mans mor inte är i livet så kommer hennes del att fördelas mellan din avlidne man och eventuella syskon. Om dessa inte är i livet så kommer deras andel istället att gå till barnen som får dela lika på denna andel (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Din svågers sambo har ingen lagstadgad rätt att ta del av arvet om inte din svåger har upprättat ett testamente till hennes förmån (11 kap. 1 § ÄB).

Ett exempel för att tydliggöra:

Om din svåger vid sin bortgång exempelvis hade 500.000 så kommer dessa i det fallet att han inte har barn eller barnbarn i livet att gå till föräldrarna. Detta motsvarar 250.000 till hans mor och 250.000 till hans far. Om din tidigare man och din svåger hade en gemensam mor så kommer arvet att gå vidare ner i turordningen om hon inte längre är i livet. Detta innebär att om din svåger har ytterligare ett syskon så kommer din mans andel att bli 125.000 kronor och det andra syskonet få 125.000 kronor. Eftersom din man inte längre lever kommer era barn att få dela på hans andel på 125.000 kronor. Har din man och din svåger inga fler syskon på moderns sida kommer era barn att få 250.000 kronor att dela på.

Om det inte finns några arvingar på din svågers fars sida så kommer hela arvet att gå till modern och hennes arvingar (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

Om din svåger inte efterlämnar några egna barn efter sig så kommer arvet att gå till hans föräldrar. Vid händelse av att de också har avlidit kommer arvet att gå vidare ner till deras barn och barnbarn, vilket i detta fallet blir din och din tidigare makes barn. De får då dela på sin andel om din svåger har flera syskonbarn. Om din svåger inte har andra syskonbarn får dina barn dela på hela kvarlåtenskapen efter sin farbror.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fundering och om du har fler frågor är du välkommen att återkomma till oss med dessa!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1337)
2020-02-22 Rätt till arv i avliden förälders ställe
2020-02-20 Ärver barn och barnbarn lika stor del efter den avlidne?
2020-02-19 Ärver båda barnen eller bara den förstfödda?
2020-02-19 Hur ärver våra respektive bröstarvingar?

Alla besvarade frågor (77252)