FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/07/2021

När en husrannsakan får genomföras

Får en polis hota med husrannsakan om jag inte gör som polisen vill

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är en husrannsakan?
En husrannsakan är en undersökning som görs i syfte att söka efter föremål som kan ha betydelse som bevis men kan även användas i syfte för att söka efter någon som ska gripas, anhållas eller häktas.

Det är vanligen förundersökningsledaren som fattar beslut om husrannsakan, 28 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken.

När får husrannsakan göras?

Regler om när en husrannsakan får genomföras återfinns i 28 kap. rättegångsbalken.

En husrannsakan får utföras om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, 28 kap. 1 § rättegångsbalken.

Polisen kan få utföra en husrannsakan för att eftersöka föremål som kan tas i beslag, förvar eller för att utforska omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen eller fråga om förverkande, 28 kap. 1 § rättegångsbalken.

Polisen kan även ha rätt att genomföra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott men det krävs då antingen att brottet har begåtts på den platsen, den misstänkta gripits där eller om det finns synnerlig anledning att man vid en sådan husrannsakan ska påträffa föremål som kan tas i beslag, förvar eller att annan utredning om brottet kan vinnas samt vid fråga om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken.

Polisen måste därtill alltid göra en proportionalitetsbedömning innan en husrannsakan utförs. Syftet med att genomföra en husrannsakan måste stå i proportion till den olägenhet eller skada som en sådan innebär för den enskilde.

I ditt fall

Då du i din fråga inte uppger några omständigheter kring händelsen eller vad som kan föranlett polisens hot om en sådan är det svårt för mig att avgöra hur det ligger till i din situation. Förhoppningsvis ger ovan redogörelse för när en husrannsakan får genomföras tillräcklig vägledning för att du ska fått svar på din fråga.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo