När en husrannsakan får genomföras

2021-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Får en polis hota med husrannsakan om jag inte gör som polisen vill
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är en husrannsakan?
En husrannsakan är en undersökning som görs i syfte att söka efter föremål som kan ha betydelse som bevis men kan även användas i syfte för att söka efter någon som ska gripas, anhållas eller häktas.

Det är vanligen förundersökningsledaren som fattar beslut om husrannsakan, 28 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken.

När får husrannsakan göras?

Regler om när en husrannsakan får genomföras återfinns i 28 kap. rättegångsbalken.

En husrannsakan får utföras om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, 28 kap. 1 § rättegångsbalken.

Polisen kan få utföra en husrannsakan för att eftersöka föremål som kan tas i beslag, förvar eller för att utforska omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen eller fråga om förverkande, 28 kap. 1 § rättegångsbalken.

Polisen kan även ha rätt att genomföra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott men det krävs då antingen att brottet har begåtts på den platsen, den misstänkta gripits där eller om det finns synnerlig anledning att man vid en sådan husrannsakan ska påträffa föremål som kan tas i beslag, förvar eller att annan utredning om brottet kan vinnas samt vid fråga om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken.

Polisen måste därtill alltid göra en proportionalitetsbedömning innan en husrannsakan utförs. Syftet med att genomföra en husrannsakan måste stå i proportion till den olägenhet eller skada som en sådan innebär för den enskilde.

I ditt fall

Då du i din fråga inte uppger några omständigheter kring händelsen eller vad som kan föranlett polisens hot om en sådan är det svårt för mig att avgöra hur det ligger till i din situation. Förhoppningsvis ger ovan redogörelse för när en husrannsakan får genomföras tillräcklig vägledning för att du ska fått svar på din fråga.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95663)