När en fordran preskriberas

2021-03-27 i Preskription
FRÅGA
Hej Hur kan man ta reda på om en skuld är preskriberad ?Är kreditgivaren skyldig att svara ärligt om en skuld är preskriberad eller kan dom säga att det inte finns.Vem kontaktar man om man vill veta hittar ingen info om detta.Tacksam för svar Mvh X
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på ditt spörsmål hittar du i Preskriptionslagen (PL). Lagen gäller ifråga om preskription av allmänna fordringar om inget annat är särskilt föreskrivet i annan lag. Jag tolkar det som att du efterfrågar vad preskriptionstiden är på en vanlig kreditfordran. Andra regler gäller för till exempel skattefordringar.

Som huvudregel är en fordran preskriberad först efter 10 år och en konsumentfordran är preskriberad efter tre år, 2 § PL. Sker ett preskriptionsavbrott, det vill säga att du som gäldenär utfäster betalning eller erkänner fordringen, du får ett skriftligt krav från borgenären eller om denne väcker talan mot dig avbryts preskriptionen, 5 § PL.

Kreditgivaren är vidare skyldig att informera dig som konsument om till exempel avgifter som du ska betala till kreditförmedlaren, 48 § konsumentkreditlagen (KkrL).

Min anmodan till dig är att kontakta kreditgivaren. I mitt svar har jag utgått från att du är konsument i förhållande till en näringsidkare som agerar kreditgivare. Dessa är enligt lag skyldiga att förse sina kunder med all nyttig information hänförlig till fordringen, där även preskriptionstiden för fordringen och även om denna skulle vara preskriberad.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller följdfrågor till denna är du varmt välkommen åter att höra av dig.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (604)
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?

Alla besvarade frågor (96436)