När börjar uppsägningstid att gälla?

FRÅGA
Från vilken dag börjar två veckors uppsägningstid att gälla? Räknas dagen man säger upp sig in i dem 14 dagarna?
SVAR

Hej!

Inledningsvis kan konstateras om det finns uppsägningstid bestämt i ditt anställningsavtal är det den som gäller i första hand, annars gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om sådant finns, annars gäller lagen om anställningsskydd (LAS). Noterbart är emellertid att avtal om uppsägningstid inte är giltigt om den är ensidigt försämrad från arbetsgivarens sida och sämre än lagen föreskriver, i sådant fall gäller alltså LAS.

Uppsägningstid räknas normalt sett från dagen uppsägning skett, om du exempelvis säger upp dig den 1 mars, så är din uppsägningstid mellan den 1 mars fram till arbetsdagens slut den 14 mars, den dagen du säger upp dig räknas alltså in i dessa 14 dagar.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll