När börjar tidsgränsen för ansökan om svenskt medborgarskap löpa?

2019-12-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående ansökan om medborgarskap! Räknar man fyra år från den dagen man har befunnit sig i Sverige? Eller så är det fyra år efter beslutet till uppehållstillstånd ?Tack. MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om svenskt medborgarskap finns i lag om svenskt medborgarskap. Svenskt medborgarskap kan förvärvas genom ansökan, så kallad naturalisation. För att man ska beviljas svenskt medborgarskap krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda (11 § lag om svenskt medborgarskap). Dessa förutsättningar är att:

1. Man kan styrka sin identitet

2. Man har fyllt arton år

3. Man har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige

4. Man har haft hemvist här i landet

a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,

b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen,

c) sedan 5 år i fråga om övriga utlänningar, och

5. Man haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

Man anses haft hemvist i Sverige från och med den tidpunkt då man ansökte om uppehållstillstånd, om ansökan sedan bifölls av migrationsverket. Man räknar alltså från tidpunkten för ansökan om uppehållstillstånd och inte från dagen man befunnit sig i Sverige.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1006)
2020-04-04 Hur lång tid kan det ta tills att jag får svenskt medborgarskap?
2020-03-31 Giftermål med person som väntar på uppehållstillstånd
2020-03-31 Vilken ålder styr asylprocessen?
2020-03-31 Hur kan man bli svensk medborgare?

Alla besvarade frågor (78701)