När börjar tiden räknas för att man ska få prova frågan om asyl på nytt?

2020-03-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga gällande om att söka asyl på nytt. Ett beslut om gäller i 4 år. Räknar man det från dagen som man får beslut från migrationsverket eller från domstolen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beslutet om att neka uppehållstillstånd gäller precis som du säger i fyra år (12 kap. 22 § utlänningslagen). Tiden börjar räknas när beslutet har vunnit laga kraft, vilket innebär när det blivit prövat sista gången och inte längre kan överklagas. Har man då inte enbart tagit upp frågan i Migrationsverket, utan även i domstol så börjar tiden räknas från att domstolens beslut börjat gälla. Man räknar alltså från det sista beslutet man fått i frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll