FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll24/09/2017

När börjar skyldigheten att betala underhållsbidrag?

Hur lång tid kan en part kräva underhållsbidrag retroaktivt?

Från vilken tid räknar man när underhållsbidraget skall betalas ut? När skilsmässan har gått igenom, alltså när betänketiden 6 månader har gått, eller från när?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Från vilken tid räknar man när underhållsbidraget skall betalas ut? När skilsmässan har gått igenom, alltså när betänketiden 6 månader har gått, eller från när?

En förälder är alltid skyldig att svara för sina barns underhåll. Enligt 7 kap 2 § Föräldrarbalken (FB) framgår det att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller genom att ha barnet varaktigt boende hos sig. Genom att ha barnet boende hos sig så uppfyller man sin underhållsskyldighet. Den förälder som inte har barnet boende hos sig ska alltså då betala ett underhållsbidrag för barnet.

Så fort någon av er flyttar ut så kommer den föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag. Det finns inga lagbestämmelser som säger exakt när man ska betala underhållsbidrag utan först och främst så ska föräldrarna försöka komma överens. Men tolkar man lagen ordagrant så blir man bidragsskyldig så fort man inte har barnet boende hos sig, oavsett om detta sker under eller efter att betänketiden har löpt ut. Bestämmer ni att barnet ska bo varannan vecka hos er så uppfyller ni båda underhållsskyldigheten genom att låta barnet bo hos er och behöver därmed inte betala underhållsbidrag. Men observera att det då ska handla om ett 50/50 boende, dvs 1 vecka vardera, och inte 1/3 hos ena föräldern och 2/3 hos andra.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000