När börjar skyldigheten att betala underhållsbidrag?

2017-09-24 i Underhåll
FRÅGA
Hur lång tid kan en part kräva underhållsbidrag retroaktivt?Från vilken tid räknar man när underhållsbidraget skall betalas ut? När skilsmässan har gått igenom, alltså när betänketiden 6 månader har gått, eller från när?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Från vilken tid räknar man när underhållsbidraget skall betalas ut? När skilsmässan har gått igenom, alltså när betänketiden 6 månader har gått, eller från när?

En förälder är alltid skyldig att svara för sina barns underhåll. Enligt 7 kap 2 § Föräldrarbalken (FB) framgår det att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller genom att ha barnet varaktigt boende hos sig. Genom att ha barnet boende hos sig så uppfyller man sin underhållsskyldighet. Den förälder som inte har barnet boende hos sig ska alltså då betala ett underhållsbidrag för barnet.

Så fort någon av er flyttar ut så kommer den föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag. Det finns inga lagbestämmelser som säger exakt när man ska betala underhållsbidrag utan först och främst så ska föräldrarna försöka komma överens. Men tolkar man lagen ordagrant så blir man bidragsskyldig så fort man inte har barnet boende hos sig, oavsett om detta sker under eller efter att betänketiden har löpt ut. Bestämmer ni att barnet ska bo varannan vecka hos er så uppfyller ni båda underhållsskyldigheten genom att låta barnet bo hos er och behöver därmed inte betala underhållsbidrag. Men observera att det då ska handla om ett 50/50 boende, dvs 1 vecka vardera, och inte 1/3 hos ena föräldern och 2/3 hos andra.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98466)