FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt21/12/2021

När börjar preskriptionstiden att löpa?

Om polisen under en förundersökning i ett annat ärende påträffar barnpornografiskt material, när anses det brottet (barnpornografibrott) ha ägt rum? Det datum som polisen hittar materialet, eller nedladdningsdatumet (datum, då materialet laddades ner på mobiltelefonen eller datorn, enligt fil informationen)?

Preskriptionstid för barnpornografibrott av normalgraden är 5 år, då maxstraffet är 2 år.

Om vi säger att polisen idag påträffar barnpornografiskt material på en misstänkts mobiltelefon, och enligt nedladdningsinformationen på mobiltelefonen laddades materialet (bilden eller filmen) ner för lite mer än 5 år sen, är brottet då preskriberat då eller anser man att brottsdatumet är det datum polisen påträffar materialet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstiden börjar som huvudregel löpa från det tillfälle att brottet begicks. Om en gärning, som är fallet med barnpornografibrott, i stället löper under ett tidsspann (innehavandet av barnpornografin är brottsligt i sig) så ska preskriptionstiden börja löpa vid gärningens upphörande, dvs. när gärningspersonen inte längre innehar barnpornografin.

I övrigt så stämmer det du säger, barnpornografi ska enligt 16 kap. 10 a § 2 st. BrB leda till högst två års fängelse, och har således en preskriptionstid om fem år enligt 35 kap. 1 § 1 st. 1 punkten BrB.

Sammanfattningsvis så ska din fråga besvaras följande: Om polisen idag påträffar barnpornografiskt material på en misstänkts telefon eller dator, där det tydligt framgår att filerna laddats ned för fem år sedan, ska preskriptionstiden för brottet börja löpa fr.o.m denna tidpunkt när det barnpornografiska materialet förverkas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin LindholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo